thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng chi tiết

Mục lục

Bạn đang kinh doanh và cần thông báo phát hành hoá đơn điện tử qua mạng một cách chính xác và dễ dàng? Đừng lo lắng, hãy tìm hiểu các bước chi tiết để thông báo phát hành hoá đơn điện tử qua mạng một cách dễ dàng và chính xác. Bài viết này, ARITO cung cấp hướng dẫn đầy đủ giúp bạn vượt qua mọi thách thức trong quy trình này. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về quy trình chuẩn bị thông tin, các bước thực hiện, và lợi ích của việc sử dụng hoá đơn điện tử.

thông báo phát hành hóa đơn điện tử

1.Thông tin cần biết về Hoá đơn điện tử

1.1 Hóa đơn điện tử là gì?

Theo Điều 3, Thông tư 32/2011/TT-BTC ban hành ngày 14 tháng 3 năm 2011:

“Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. HĐĐT được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.”

>>>> Xem thêm: Quản lý hóa đơn điện tử đầu vào

Theo quy định của Chính phủ, Tại nghị định 123/2020/NĐ-CP, ban hành ngày 19/10/2020. Cụ thể tại Khoản 3, Điều 59 quy định:

“Doanh Nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi hóa đơn điện tử khi mua – bán hàng hóa dịch vụ trước ngày 01/07/2022.”

Theo đó, thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử không phải từ ngày 1/11/2020 như trước, mà thay vào đó các doanh nghiệp có thời gian để chuẩn bị thủ tục phát hành hóa đơn điện tử. Như vậy, để khởi tạo, sử dụng hóa đơn điện tử, trước hết doanh nghiệp bắt buộc phải làm thông báo phát hành hóa đơn. Ngược lại, nếu doanh nghiệp không thực hiện thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng sẽ bị coi là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo Khoản 2, Điều 23, Nghị định 125/2020/NĐ-CP:  Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đã khai, nộp thuế hoặc chưa đến kỳ kê khai, nộp thuế theo quy định.

Trường hợp không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc quá thời hạn khai thuế mà chưa được khai, nộp thuế theo quy định thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 28 Nghị định này hoặc Điều 16, Điều 17 Chương II Nghị định này.

Dựa vào những thông tin trên ta có thể hiểu Hóa đơn điện tử là loại hóa đơn được tạo ra, phát hành và lưu trữ trên môi trường điện tử, không cần in ra giấy, có giá trị pháp lý tương đương với hóa đơn giấy, nếu đáp ứng các điều kiện về nội dung, hình thức, phương thức phát hành và lưu trữ. Hiện nay Hóa đơn điện tử có nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người mua hàng, như tiết kiệm chi phí, thời gian, giảm rủi ro mất mát, sai sót, gian lận, thúc đẩy thanh toán điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

1.2. Các loại hóa đơn điện tử hiện nay

Hóa đơn điện tử bao gồm các loại:

 1. Hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…
 2. Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…

Hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

1.3 Hoá đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung sau

 1. a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 2. b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.
 3. c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua.
 4. d) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.
 5. e) Chữ ký số điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.
 6. g) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.

2. Cách phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trước đây: Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 5 ngày trước khi Doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành. Từ ngày 12/6/2017: Theo khoản 3 điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định: “Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 2 ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

2.1 Quy định về thông báo phát hành hóa đơn mới nhất

Theo Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/7/2019 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp phải thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng với cơ quan thuế trước khi sử dụng.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng phải có các nội dung sau: Tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp; Tên, địa chỉ, số điện thoại, email của người đại diện pháp luật; Loại hóa đơn điện tử; Tên, địa chỉ, số điện thoại, email của nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử; Thời điểm bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng phải được doanh nghiệp ký điện tử và gửi qua mạng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cách phát hành/đăng ký hóa đơn điện tử gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”

2.2 Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế

Tất cả hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế theo Thông tư 32/2011/TT-BTC gồm 3 mẫu dưới đây:

 1. Quyết định sử dụng hoá đơn điện tử ( Theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC).
 2. Thông báo phát hành hoá đơn điện tử theo Mẫu. (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC).
 3. Hoá đơn mẫu (do doanh nghiệp khởi tạo mẫu thông qua phần mềm hóa đơn điện tử).

Doanh nghiệp sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử có thể trực tiếp kê khai trên phần mềm (xem hướng dẫn tại đây). Sau đó ký số vào hồ sơ và tải về máy tính để nộp cho cơ quan thuế qua hình thức trực tiếp hoặc nộp online. Nhiều cơ quan thuế khuyến khích doanh nghiệp nộp hồ sơ online để tiết kiệm thời gian, công sức và dễ quản lý.

Ngoài thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng, doanh nghiệp còn phải nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử gồm: Đơn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (theo mẫu); Bản sao quyết định sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp; Bản sao hợp đồng ký kết với nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử; Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử phải được doanh nghiệp nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2.3 Các bước đăng ký sử dụng Hoá đơn điện tử với cơ quan thuế

Theo Điều 15, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, các trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua Cổng Thông tin Điện tử của Tổng cục thuế gồm:

Thứ nhất, đối tượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ thì có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ.

Thứ hai, trường hợp doanh nghiệp là tổ chức kết nối chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp đến cơ quan thuế thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua Cổng Thông tin Điện tử của Tổng cục Thuế.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp thực hiện các bước sau để đăng ký với cơ quan thuế:

Bước 1: Truy cập vào trang web của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://www.gdt.gov.vn/ và đăng nhập bằng tài khoản người nộp thuế.

Bước 2: Chọn mục “Hóa đơn điện tử” và chọn “Thông báo phát hành hóa đơn điện tử”.

Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết theo mẫu và ký điện tử bằng chữ ký số của doanh nghiệp.

Bước 4: Gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng cho cơ quan thuế và chờ phản hồi.

Bước 5: Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Bước 6: Nhận giấy chứng nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế và bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử.

3. Mẫu quyết định sử dụng hóa đơn điện tử

Hồ sơ cần chuẩn bị thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng bao gồm:

Mẫu quyết định sử dụng hoá đơn điện tử ( Theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)

Mẫu quyết định sử dụng hoá đơn điện tử

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử theo Mẫu (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)

Mẫu số 2: Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)
Mẫu số 2: Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)

Mẫu hóa đơn điện tử (do nhà phân phối giải pháp cung cấp). Doanh nghiệp nên lựa chọn mẫu hóa đơn điện tử theo từng lĩnh vực ngành nghề phù hợp với Doanh nghiệp của mình.

Lưu ý:

 • Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử và hoá đơn mẫu  phải là bản SCAN và được đưa chung vào 01 bản dưới định dạng word (.doc)
 • Cần có thêm một bản Thông báo phát hành định dạng “ XML”
 • Sử dụng chữ ký số điện tử để ký hóa đơn online.

4. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng

Sau khi hoàn tất hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng phải được doanh nghiệp gửi qua mạng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng phải có các nội dung sau: Tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp; Tên, địa chỉ, số điện thoại, email của người đại diện pháp luật; Loại hóa đơn điện tử; Tên, địa chỉ, số điện thoại, email của nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử; Thời điểm bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử; Số lượng hóa đơn điện tử đã phát hành; Số lượng hóa đơn giấy còn tồn kho; Kế hoạch xử lý hóa đơn giấy còn tồn kho.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng phải được doanh nghiệp ký điện tử và gửi qua mạng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Bước 1: Thông báo phát hành hóa đơn trên Hoá đơn điện tử

Đăng nhập vào phần mềm HTKK: Hóa đơn  / Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC) 

Nhập các thông tin bắt buộc vào Thông báo phát hành / Sau khi đã nhập xong các bạn chọn: “Kết xuất XML”.

Bước 1: Thông báo phát hành hóa đơn trên Hoá đơn điện tử

Bước 2: Đăng ký nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng

Truy cập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn (Sử dụng trình duyệt Internet Explorer ). Sau đó Đăng nhập hệ thống theo MST của Doanh nghiệp.

Tiếp đó, Chọn Tài khoản / Đăng ký thêm tờ khai.

Lưu ý: Ngày bắt đầu sử dụng  sau 02 ngày kể từ ngày Thông báo phát hành hoá đơn điện tử.

Sau đó Tích chọn “Thông báo phát hành hóa đơn”/ Tiếp tục

Sau khi đã đăng ký xong các bạn Nộp Thông báo phát hành hóa đơn. Vào mục “Nộp tờ khai”/ Tải lên file thông báo “XML”

Việc nộp thông báo phát hành hoá đơn điện tử giống như việc  bạn nộp Tờ khai thuế GTGT

Bước 2: Đăng ký nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng

Bước 3: Nộp hóa đơn, mẫu quyết định sử dụng hóa đơn điện tử và thông báo phát hành bản word qua mạng

Các bạn phải SCAN Thông báo phát hành hoá đơn điện tử, hóa đơn mẫu mà bên nhà in cung cấp và Quyết định được sử dụng hóa đơn mà cơ quan Thuế cấp cho Doanh nghiệp tiếp đó các bạn đính kèm trong File Word.

+ Sau khi các bạn đã nộp xong Thông báo phát hành hóa đơn trên nhantokhai.gdt.gov.vn các bạn vào mục: Tra cứu / TB01/AC – Thông báo phát hành hóa đơn

– Đính kèm file Word vào Thông báo Phát hành hóa đơn vừa nộp qua mạng.  Tiếp đó, các bạn chọn File Word hóa đơn mẫu để nộp -> Sau đó Ký nộp là xong.

Chú ý:  

Sau khi nộp xong thì 2 ngày sau các bạn tra cứu thông báo phát hành hóa đơn điện tử xem đã được phát hành chưa, trước khi sử dụng.

Cách tra cứu thông báo phát hành hóa đơn điện tử: Truy cập vào Website tracuuhoadon.gdt.gov.vn để xem tình hình đã được sử dụng hay chưa. Nếu các bạn thấy kết hóa đơn đã có đầy đủ thông tin (Được phép sử dụng). Nếu chưa có kết quả thì các bạn phải in bản cứng để lên nộp trực tiếp cho Cơ quan Thuế.

Nếu thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần 2:

Từ lần thứ 2 trở đi nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu mà chỉ cần làm thông báo phát hành hóa đơn.

5. Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử lần 2

Cách phát hành hóa đơn điện tử lần thứ 2 sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều cho doanh nghiệp.

Nếu không có sự thay đổi về hình thức và nội dung hóa đơn điện tử phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn điện tử mẫu. Tay vào đó là chỉ cần gửi mẫu TB01/AC chậm nhất 5 ngày trước khi sử dụng.

5.1 Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử các trường hợp khác

Ngoài trường hợp phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng, doanh nghiệp còn phải thông báo phát hành hóa đơn điện tử các trường hợp khác, như: Thay đổi nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử; Thay đổi loại hóa đơn điện tử; Thay đổi thông tin trên hóa đơn điện tử.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử các trường hợp khác phải có các nội dung sau: Tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp; Tên, địa chỉ, số điện thoại, email của người đại diện pháp luật; Lý do thay đổi; Nội dung thay đổi; Thời điểm thực hiện thay đổi.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử các trường hợp khác phải được doanh nghiệp ký điện tử và gửi qua mạng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi thực hiện thay đổi.

Trường hợp các số hóa đơn chưa sử dụng hết mà đã thực hiện thông báo phát hành. Tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn (khi đã có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp). Tổ chức, kinh doanh thực hiện các bước dưới đây để sử dụng hóa đơn:

Liên hệ cơ quan thuế hướng dẫn thủ tục.

Thông báo nhà cung cấp cập nhật thông tin thay đổi.

Đồng thời gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp kèm một bản nộp online lên thuế điện tử (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39) chậm nhất 5 ngày trước khi xuất hóa đơn hàng hóa dịch vụ đến khách hàng.

5.2 Trường hợp khác, có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Doanh nghiệp thực hiện như sau để tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành. Doanh nghiệp nên liên hệ cơ quan thuế hướng dẫn thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thông thường sẽ nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39)

Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn điện tử đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).

Trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục sau:

 • Bước 1: Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế quản lý trước khi thay đổi địa chỉ kinh doanh.

 • Bước 2: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế quản lý mới theo quy định tại mục 2.2 và 2.3 trên.

 • Bước 3: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử với cơ quan thuế quản lý mới theo quy định tại mục 4 trên.

Lưu ý: Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết. Doanh nghiệp cần thực hiện huỷ hoá đơn điện tử chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn điện tử với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

5.3 Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn điện tử của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng.

Trong trường hợp này, tùy từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn điện tử của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hoá đơn.

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn điện tử của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng, tổ chức phải thực hiện các thủ tục sau:

 • Bước 1: Tổ chức đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho các đơn vị trực thuộc, chi nhánh theo quy định tại mục 2.2 và 2.3 trên.

 • Bước 2: Tổ chức thông báo phát hành hóa đơn điện tử cho các đơn vị trực thuộc, chi nhánh theo quy định tại mục 4 trên.

 • Bước 3: Tổ chức cấp phát số thứ tự hóa đơn điện tử cho các đơn vị trực thuộc, chi nhánh theo quy định của nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

6. Kết Luận:

Trong bối cảnh phát triển của công nghệ, việc sử dụng hóa đơn điện tử qua mạng đang trở thành xu hướng không thể phủ nhận trong quản lý kinh doanh hiện đại. Quy trình thông báo phát hành hoá đơn điện tử có thể gây ra một số khó khăn ban đầu, nhưng thông qua hướng dẫn chi tiết và đầy đủ, bạn có thể dễ dàng vượt qua mọi thách thức.

Bằng cách chuẩn bị thông tin cần thiết và tuân thủ các quy định và hướng dẫn, bạn có thể thực hiện quy trình này một cách chính xác và hiệu quả. Việc áp dụng hoá đơn điện tử không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí mà còn thúc đẩy sự tiện lợi và bảo vệ môi trường.

Hãy áp dụng hướng dẫn trong bài viết này để thông báo phát hành hoá đơn điện tử qua mạng một cách tự tin và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp của bạn.

 

Chia sẻ

Bài viết liên quan:

Công nghệ

Giới thiệu phần mềm xử lý hoá đơn điện tử đầu vào tự động ARITO INVOICE

Bạn đang đau đầu với việc xử lý xếp hóa đơn đầu vào chờ ghi sổ. Bạn tốn nhiều thời gian cho việc xử lý thủ công hóa đơn điện tử. Bạn cảm thấy nhàm chán vì phải lặp đi lặp lại nhiều lần các thao tác để chuyển hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp qua chứng từ kế toán. Bạn lo lắng vì có thể có sai sót trong quá trình nhập liệu hóa đơn đầu vào. Bạn đang rất cần một giải pháp để có thể xử lý tự động, nhanh gọn, chính xác dữ liệu

Phần mềm quản lý Tài chính - Kế toán 2
Tin trong ngành

Top 10 Phần mềm Quản lý Tài Chính Doanh Nghiệp tốt nhất [2024]

Khi môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và đòi hỏi sự linh hoạt cùng với khả năng quản lý tài chính một cách hiệu quả, việc lựa chọn phần mềm quản lý tài chính phù hợp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.  Để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua những thách thức này, Arito sẽ giới thiệu đến các bạn các phần mềm quản trị tài chính doanh nghiệp hàng đầu trong năm 2024, được trang bị những tính năng nâng cao và sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. STT Tên

erp là gì
Tin trong ngành

ERP là gì? Lợi ích của ERP đối với các doanh nghiệp

Ngày nay, ERP rất quan trọng trong việc quản lý hàng ngàn doanh nghiệp ở mọi quy mô và trong mọi ngành công nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu được ERP là gì? Trong bài viết này, Arito sẽ mang đến các thông tin hữu ích về ERP cho quý bạn đọc. ERP là gì? ERP (Enterprise Resource Planning) hay dịch sang tiếng Việt là hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, là một loại phần mềm mà các doanh nghiệp sử dụng để quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày như phần mềm kế

phần mềm kế toán arito
Về Arito

Giới thiệu phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và lớn Arito

Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và lớn không chỉ đáp ứng các nghiệp vụ tài chính – kế toán cần thiết mà còn phải mang đến sự tiện dụng, đơn giản và giao diện trực quan, đặc biệt phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp. Hơn nữa, phần mềm này cần tối ưu ngân sách và hiệu quả quản lý cho doanh nghiệp. 1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và lớn Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp vừa là những tổ chức có quy mô vừa phải, với doanh thu và số lượng nhân viên trung bình.

Arito sẽ liên hệ lại quý Anh/Chị ngay!