Hợp nhất dữ liệu

Giải pháp xây dựng để giúp kế toán của các công ty thuộc diện phải lập báo cáo tài chính hợp nhất (với những tổng công ty, tập đoàn) biết được cách vận hành và lập báo cáo tài chính hợp nhất trên phần mềm.

Đăng ký tư vấn

Arito sẽ liên hệ lại quý Anh/Chị ngay!

Những bất cập trong hợp nhất dữ liệu

Hợp nhất truyền thống

Các báo cáo được hợp nhất chưa có công cụ phần mềm, thường xử lý bằng thủ công, excel, ... gây mất thời gian và rủi ro sai lệch, mất mát thông tin quan trọng.

Cấu trúc dữ liệu thiếu nhất quán

Đơn vị khác nhau thường sử dụng hệ thống và công nghệ khác nhau, có thể xảy ra sự mâu thuẫn hoặc không nhất quán giữa các thông tin; đòi hỏi đòi hỏi thời gian để chuyển đổi và đồng nhất dữ liệu thành một định dạng chung.

Bảo mật thông tin

Khi tập hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau, việc truyền thông tin có nguy cơ rò rỉ bởi những người không được phân quyền.

Đến với phần mềm quản lý mua hàng

Hợp nhất dữ liệu linh hoạt giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng lựa chọn mô hình phù hợp với nhu cầu của mình.

Dữ liệu được phần mềm quản trị doanh nghiệp Arito ERP tự động hợp nhất giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn đảm bảo được tính toàn vẹn dữ liệu.

Cung cấp báo cáo cho từng đơn vị thành viên và tự động hợp nhất dữ liệu cho toàn công ty theo đơn vị kinh doanh.

Nhà lãnh đạo có thể điều hành hoạt động doanh nghiệp ở bất cứ đâu mà không cần có mặt trực tiếp tại văn phòng.

Tính năng hợp nhất báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp, gián tiếp)

Bảng thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

Ứng dụng đa dạng liên kết doanh nghiệp:

AritoERP - Quản trị doanh nghiệp: Quản lý tài chính - kế toán, Quản lý mua hàng, Quản lý bán hàng, Quản lý kho, Quản lý sản xuất, Quản lý tài sản, Quản lý phê duyệt, Quản lý vận chuyển, Quản lý khách hàng (CRM), Quản lý nhân sự (HRM), Quản lý công việc (TASK), Quản lý xuất nhập khẩu (EXIM), Quản lý bán lẻ (POS), Website TMDT (E-Commerce), Quản lý bảo hiểm, Hợp nhất dữ liệu.

Quản trị mở rộng: Ứng dụng MobieApp, Kết nối hệ thống khác (API), Tùy chỉnh riêng theo yêu cầu, Kết nối xử lý hóa đơn, Kết nối ứng dụng Zalo, SMS, Kết nối ngân hàng điện tử, Kết nối thiết bị mã vạch (PDA).

Sản phẩm phân phối: Chữ ký số token (USB), Chữ ký số HSM (hệ thống), Chứng từ điện tử (TTNCN), Bảo hiểm điện tử, Hóa đơn điện tử.

Nội dung: Tư vấn và triển khai giải pháp, Đào tạo và hướng dẫn sử dụng, Dịch vụ bảo hành và bảo trị, Dịch vụ công nghệ thông tin

Chia sẻ

Các sản phẩm khác

Quản lý tài chính - kế toán

Quản lý tài chính - kế toán

Quản lý mua hàng

Quản lý mua hàng

Quản lý bán hàng

Quản lý bán hàng

Quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất

Arito sẽ liên hệ lại quý Anh/Chị ngay!