Tùy chỉnh riêng theo yêu cầu

Hệ thống giúp doanh nghiệp tùy chỉnh báo cáo phân tích, quy trình và nghiệp vụ đặc thù riêng. Chỉ cần doanh nghiệp lên ý tưởng, xác nhận khảo sát.

Nếu doanh nghiệp sử dụng bản đóng gói

Chưa có kế hoạch

Không có sự kết nối nghiệp vụ giữa các phòng ban.

Xử lý nhiều bước

Xử lý thủ công khi phát sinh nghiệp vụ đặc thù, phải xử lý ngoài Excel và đưa vào trong phần mềm.

Thiếu dữ liệu

Ở những doanh nghiệp đặc thù, thường có các dữ liệu chuyên biệt không theo hệ thống chuẩn để phân tích, nếu sử dụng bản đóng gói sẽ không đủ dữ liệu để phân tích báo cáo cho BOD.

Arito chỉnh sửa theo nhu cầu doanh nghiệp giúp

Chuẩn hóa quy trình quản trị doanh nghiệp.

Đáp ứng phù hợp với nhu cầu đặc thù doanh nghiệp.

Tối giản nghiệp vụ, giao diện dễ sử dụng, hiệu quả nguồn nhân lực.

Tự do thêm các chức năng và module vào hệ thống ERP tiêu chuẩn.

Tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực và tạo lợi thế cạnh tranh.

Phân tích dữ liệu, báo cáo theo yêu cầu BOD, trưởng bộ phận.

Các tính năng chuyên biệt thường gặp

Bổ sung các bố cục biểu mẫu, menu, danh mục sản phẩm

Phát triển hoạt động xuất dữ liệu.

Tự động hóa quy trình sản xuất, kinh doanh.

Phát triển các module chức năng bổ sung để đáp ứng các hoạt động kinh doanh hiện tại.

Bổ sung các trường, bảng dữ liệu mới để thực hiện tính toán.

Phát triển các điểm nhập dữ liệu.

Thêm hoặc xóa các bước trong quy trình sản xuất.

Ứng dụng đa dạng liên kết doanh nghiệp:

AritoERP - Quản trị doanh nghiệp: Quản lý tài chính - kế toán, Quản lý mua hàng, Quản lý bán hàng, Quản lý kho, Quản lý sản xuất, Quản lý tài sản, Quản lý phê duyệt, Quản lý vận chuyển, Quản lý khách hàng (CRM), Quản lý nhân sự (HRM), Quản lý công việc (TASK), Quản lý xuất nhập khẩu (EXIM), Quản lý bán lẻ (POS), Website TMDT (E-Commerce), Quản lý bảo hiểm, Hợp nhất dữ liệu.

Quản trị mở rộng: Ứng dụng MobieApp, Kết nối hệ thống khác (API), Tùy chỉnh riêng theo yêu cầu, Kết nối xử lý hóa đơn, Kết nối ứng dụng Zalo, SMS, Kết nối ngân hàng điện tử, Kết nối thiết bị mã vạch (PDA).

Sản phẩm phân phối: Chữ ký số token (USB), Chữ ký số HSM (hệ thống), Chứng từ điện tử (TTNCN), Bảo hiểm điện tử, Hóa đơn điện tử.

Nội dung: Tư vấn và triển khai giải pháp, Đào tạo và hướng dẫn sử dụng, Dịch vụ bảo hành và bảo trị, Dịch vụ công nghệ thông tin

Chia sẻ

Các sản phẩm khác

Quản lý tài chính - kế toán

Quản lý tài chính - kế toán

For most businesses that want to otpimize web queries

Quản lý mua hàng

Quản lý mua hàng

For most businesses that want to otpimize web queries

Quản lý bán hàng

Quản lý bán hàng

For most businesses that want to otpimize web queries

Quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất

For most businesses that want to otpimize web queries

Arito sẽ liên hệ lại quý Anh/Chị ngay!