Phần mềm Quản lý Công việc (Task)

Quản lý task công việc là quá trình lập kế hoạch, phân bổ và giám sát các nhiệm vụ cụ thể được thực hiện để hoàn thành một dự án hoặc công việc. Đây là một phần quan trọng của quản lý dự án và đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo rằng các công việc được hoàn thành đúng thời hạn và đạt được chất lượng tốt nhất.

Đăng ký tư vấn

Arito sẽ liên hệ lại quý Anh/Chị ngay!

Những bất cập trong quản lý công việc

Giao việc "truyền thống"

Giao việc bằng hình thức truyền miệng, chưa chưa có lưu ý ghi chú cụ thể từng cá nhân, khiến nhân viên có thể gặp khó khăn trong việc hiểu mục tiêu và yêu cầu của công việc.

Quy trình không rõ ràng

Phân công công việc không rõ ràng, không có chứng từ giao việc cụ thể; dễ gây ra công việc bị trùng lặp cho nhiều người hoặc công việc không có người tiếp nhận cụ thể.

Kiểm soát tiến độ

Chưa có hệ thống theo dõi tiến độ, tra soát lại những công việc trước đó thực hiện của bộ phận nào, thời gian ra sao.

Đến với phần mềm quản lý công việc của Arito

Doanh nhiệp và nhân sự trong nhóm có thể xem danh sách được tạo, nhóm công việc, thời hạn cần hoàn thành, trạng thái và ưu tiên của từng nhiệm vụ.

Các cấp quản lý có thể xem tiến độ hoàn thành công việc của cấp dưới đang ở trạng thái nào và lý do ra sao.

Trao đổi trực tiếp trên từng công việc bằng hình thức bình luận và chia sẻ tài liệu liên quan.

Đây là phân hệ sẽ trở thành cơ sở để đánh giá KPI cho nhân viên dựa trên khả năng thể hiện trong công việc.

Tính năng chính trong phân hệ công việc

Tính năng phân loại công việc như công việc cá nhân, công việc hằng ngày, công việc chung, công việc được giao.

Quản lý công việc của cấp dưới, đanh giá tinh trạng công viẹc để theo dõi, phân bổ và hỗ trợ.

Giao việc cho cấp dưới, thời gian chỉ định hoàn thành, mức độ hoàn thành, đánh giá bình luận.

Quản lý công việc dự án, tiến độ công việc, hồ sơ lưu trữ.

Đăng ký tài nguyên, đăng ký phòng họp.

Đăng ký, đề nghị công cụ, văn phòng phẩm, thiết bị, bảo hành sản phẩm.

Hệ thống chuông cảnh báo để người dùng nắm kịp thời thông tin được gửi tới.

Ứng dụng đa dạng liên kết doanh nghiệp:

AritoERP - Quản trị doanh nghiệp: Quản lý tài chính - kế toán, Quản lý mua hàng, Quản lý bán hàng, Quản lý kho, Quản lý sản xuất, Quản lý tài sản, Quản lý phê duyệt, Quản lý vận chuyển, Quản lý khách hàng (CRM), Quản lý nhân sự (HRM), Quản lý công việc (TASK), Quản lý xuất nhập khẩu (EXIM), Quản lý bán lẻ (POS), Website TMDT (E-Commerce), Quản lý bảo hiểm, Hợp nhất dữ liệu.

Quản trị mở rộng: Ứng dụng MobieApp, Kết nối hệ thống khác (API), Tùy chỉnh riêng theo yêu cầu, Kết nối xử lý hóa đơn, Kết nối ứng dụng Zalo, SMS, Kết nối ngân hàng điện tử, Kết nối thiết bị mã vạch (PDA).

Sản phẩm phân phối: Chữ ký số token (USB), Chữ ký số HSM (hệ thống), Chứng từ điện tử (TTNCN), Bảo hiểm điện tử, Hóa đơn điện tử.

Nội dung: Tư vấn và triển khai giải pháp, Đào tạo và hướng dẫn sử dụng, Dịch vụ bảo hành và bảo trị, Dịch vụ công nghệ thông tin

Chia sẻ

Các sản phẩm khác

Quản lý tài chính - kế toán

Quản lý tài chính - kế toán

Quản lý mua hàng

Quản lý mua hàng

Quản lý bán hàng

Quản lý bán hàng

Quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất

Arito sẽ liên hệ lại quý Anh/Chị ngay!