Ngành Hóa chất

Hệ thống giúp quản lý quy trình bán hàng, công nợ và kho chặt chẽ, chính xác. Giúp doanh nghiệp kiểm soát doanh thu tổng thể theo đơn vị, chi nhánh, nhân viên kinh doanh để đưa ra chiến lược kinh doanh kịp thời, nhanh chóng.

Đây là heading

Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Đây là heading

Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Đây là heading

Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

anhdaidien-san-pham-nganh

Thực phẩm

Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

anhdaidien-san-pham-nganh

Sản xuất

Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

anhdaidien-san-pham-nganh

Thương mại

Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

anhdaidien-san-pham-nganh

Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

anhdaidien-san-pham-nganh

Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

anhdaidien-san-pham-nganh

Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

Ưu điểm nổi bật

Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

Thực phẩm

Quản lý thông tin của khách hàng, hàng hóa, sản phẩm.

Chính sách giá bán đa dạng: Theo sản phẩm, đơn vị tính, khách hàng, nhóm khách hàng …

Chính sách chiết khấu: Xây dựng chương trình chiết khấu, khuyến mãi, chiết khấu trên đơn hàng, số lượng, số tiền…

Sản xuất

Duyệt trên phần mềm, hệ thống notification tới người quản trị được phân quyền

Duyệt qua Email

Duyệt qua App

Xây lắp

Quản lý thông tin của khách hàng, hàng hóa, sản phẩm.

Chính sách giá bán đa dạng: Theo sản phẩm, đơn vị tính, khách hàng, nhóm khách hàng …

Chính sách chiết khấu: Xây dựng chương trình chiết khấu, khuyến mãi, chiết khấu trên đơn hàng, số lượng, số tiền…

Dịch vụ

Duyệt trên phần mềm, hệ thống notification tới người quản trị được phân quyền

Duyệt qua Email

Duyệt qua App

Logistics

Quản lý thông tin của khách hàng, hàng hóa, sản phẩm.

Chính sách giá bán đa dạng: Theo sản phẩm, đơn vị tính, khách hàng, nhóm khách hàng …

Chính sách chiết khấu: Xây dựng chương trình chiết khấu, khuyến mãi, chiết khấu trên đơn hàng, số lượng, số tiền…

Arito sẽ liên hệ lại quý Anh/Chị ngay!