Quy trình hạch toán kế toán xây dựng công trình

Mục lục

Quy trình hạch toán kế toán xây dựng công trình

Hạch toán kế toán xây dựng công trình có khá nhiều đầu mục công việc liên quan và thường phức tạp hơn các lĩnh vực khác như về thương mại hoặc dịch vụ.

Để nắm được các nghiệp vụ phát sinh khi hạch toán kế từ khi quyết toán thuế ngành công trình xây dựng vào trong công việc thực tế đúng và chính xác, hãy cùng Safebooks tìm hiểu về các nghiệp vụ này.

Những thông tin quan trọng:

  • Quy trình hạch toán kế toán xây dựng gồm các loại chi phí như: Nguyên vật liệu trực tiếp cho công trình, nhân công trực tiếp, máy thi công và chi phí chung cho công trình.

Quy trình hạch toán kế toán công trình xây dựng

Quy trình hạch toán kế toán công trình xây dựng

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho công trình

Theo Luật Minh Khuê, “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí nguyên, vật liệu được sử dụng trực tiếp cho quá trình sản xuất (xây lắp) xác định được với đơn vị sản xuất.”

Hạch toán tài khoản sử dụng cho chi phí NVL trực tiếp

Hạch toán TK 621 (TK chi phí NVL trực tiếp) – Được sử dụng với mục đích phản ánh chi phí nguyên vật liệu và chi phí xây lắp dùng cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp xây lắp, khi hạch toán chi phí xây dựng như sau:

Bên Nợ:

Ghi trị giá thực của nguyên vật liệu, xuất dùng cho hoạt động sản xuất và xây dựng và sản xuất công nghiệp tại kỳ hạch tính ở tờ khai quyết toán.

Bên Có:

Kế toán hạch toán trị giá nguyên vật liệu trực tiếp, mà sử dụng không hết sẽ được nhập vào kho.

Kế toán phải kết chuyển hoặc phân bổ toàn bộ giá trị nguyên vật liệu được sử dụng thực tế trong kỳ sản xuất vào TK 154 (chi phí sản phẩm dở dang, chi tiết để tính giá thành công trình xây lắp và sản phẩm phẩm, dịch vụ …)

Quy trình hạch toán tài khoản

Để hạch toán khi xuất NVL, được hạch toán như sau:

Hạch toán khi xuất NVL, được hạch toán như sau Nợ TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
Có TK 152: Mua NVL không qua nhập kho và doanh nghiệp xây dựng tính thuế áp dụng cho phương pháp tính thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ hạch toán các chi phí:
Nợ TK 621 (Giá chưa bao gồm thuế GTGT)
Nợ TK 133 (1331) ( Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ)
Có TK 111, 112, 331…
Nếu kế toán mua nguyên vật liệu sử dụng cho thi công tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay không phải trường hợp chịu thuế GTGT ghi: Nợ TK 621 – (Giá đã áp thuế GTGT)
Có TK 111, 112, 331…
Hạch toán chi phí xây dựng trong trường hợp doanh nghiệp xây dựng phải tạm ứng các chi phí hạch toán nội bộ, đơn vị nhận khoán – Trường hợp tạm ứng sẽ ghi:
Nợ TK 141 (1413) – (Khoản tạm ứng về chi phí xây dựng nội bộ)
Có TK 111, 112, 152 …
– Trường hợp bản quyết toán và tạm ứng với giá trị khối lượng xây dựng đã hoàn thành, bàn giao và được duyệt như sau:
Nợ TK 621 – (hạch toán chi phí NVL trực tiếp)
Nợ TK 133 (Nếu có)
Có TK 141 (1413)
Trong trường hợp số nguyên vật liệu đã xuất ra không sử dụng hết vào hạch toán như sau:
Nợ TK 152
Có TK 621