Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự là gì? Quy trình quản lý nhân sự tối ưu nhất

Mục lục

Quản lý nhân sự là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động của mọi tổ chức, bởi vì con người được coi là tài nguyên quan trọng nhất và là yếu tố quyết định sự thành công của một tổ chức. Mục tiêu chính của quản lý nhân sự là đảm bảo rằng tổ chức có đủ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu công việc và mục tiêu chiến lược của tổ chức, đồng thời giữ cho nhân viên cảm thấy hài lòng và cam kết với công việc của họ. Kèm theo đó, tổ chức cần phải có một quy trình quản lý nhân sự tối ưu. 

Trong bài viết này, hãy cùng ARITO tìm hiểu sâu hơn về quản lý nhân sự là gì, làm thế nào để quy trình quản lý nhân sự tối ưu nhất nhé. 

1. Quản lý nhân sự là gì?

Quản lý nhân sự là một lĩnh vực trong quản lý tổ chức tập trung vào việc tuyển dụng, phát triển, quản lý và duy trì một lực lượng lao động hiệu quả và hài lòng trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. 

Cụ thể cơ bản bao gồm việc xây dựng và thúc đẩy văn hóa tổ chức, quản lý hiệu suất, giải quyết xung đột lao động, cung cấp các chương trình đào tạo và phát triển, quản lý lương thưởng, và các hoạt động khác nhằm tối ưu hóa sự đóng góp của nhân viên, tạo ra môi trường làm việc tích cực và phát triển nguồn lực nhân sự để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Quản lý nhân sự

2. Chức năng, nhiệm vụ chính của nhà quản lý nhân sự

Tuyển dụng và tuyển chọn

Nhà quản lý nhân sự cần phân tích nhu cầu lao động theo tình tình biến động của thị trường cũng như đảm bảo đáp ứng nhu cầu công ty đề ra, thiết kế và đăng tin tuyển dụng tìm ứng viên phù hợp, tiến hành phỏng vấn, thẩm định hồ sơ ứng viên, và lựa chọn nhân viên phù hợp nhất cho các vị trí công việc trong tổ chức đang cần tuyển dụng. 

Đào tạo và phát triển

Sau khi tuyển được ứng viên phù hợp, nhà quản lý nhân sự cần phải xác định nhu cầu đào tạo liên quan, các yếu tố cần và đủ, có chiến lược phát triển kỹ năng, năng lực của nhân viên; lên kế hoạch, triển khai các chương trình đào tạo đúng đắn và theo dõi hiệu quả của chúng. Để quản lý hiệu suất, quản lý nhân sự cần thiết lập các tiêu chuẩn hiệu suất, theo dõi và đánh giá nhân viên, có biện pháp quản lý kịp thời để hỗ trợ và cải thiện hiệu suất tối đa có thể đạt được từ nhân viên. 

Quản lý lương thưởng và phúc lợi

Nhà quản lý nhân sự phải thiết lập, quản lý các chương trình lương thưởng và phúc lợi nhằm đảm bảo sự hài lòng và lợi ích cho đôi bên. Các chính sách đưa ra cần đảm bảo phù hợp với mức chi phí công ty đề ra, đảm bảo quyền lợi cho nhân viên cũng như phù hợp theo biến động thị trường việc làm tại thời điểm đó. 

Xây dựng văn hóa tổ chức

Văn hóa doanh nghiệp là một vấn đề vô cùng quan trọng và đáng được để xây dựng, duy trì và phát triển. Việc xây dựng được một văn hóa tổ chức lành mạnh, phù hợp và tích cực sẽ góp phần thúc đẩy năng suất làm việc, tạo được nét riêng, tạo điều kiện để thiết lập và thúc đẩy các mối quan hệ giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, giữa nhân viên với công ty, từ đó tạo sự gắn kết trong một khối tổ chức thống nhất. 

Quản lý quan hệ lao động

Nhà quản lý nhân sự sẽ giải quyết xung đột lao động liên quan nếu có, xử lý các khiếu nại, đóng góp ý kiến từ nhân viên và xây dựng mối quan hệ tích cực giữa nhân viên và tổ chức. Thúc đẩy và hỗ trợ môi trường làm việc đa dạng và công bằng, đảm bảo sự đa dạng giới tính, sắc tộc và nguyên tộc.

Quản lý thay đổi tổ chức

Cùng nhịp biến động thị trường luôn xảy ra, quản lý nhân sự cần cập nhật liên tục xu hướng thị trường, nắm được các yếu tố cơ bản cần và đủ để góp phần xây dựng và quản lý thay đổi nhằm đưa ra chính sách nhân sự phù hợp và có lợi nhất cho tổ chức. 

Tuân thủ pháp luật lao động 

Nhà quản lý nhân sự cần đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến lao động, bảo vệ quyền lợi của nhân viên và ngăn chặn nguy cơ pháp lý nếu có. 

Đánh giá và phản hồi liên tục 

Cung cấp đánh giá và phản hồi liên tục về hiệu suất công việc và cơ hội phát triển cá nhân của nhân viên. Có sự theo dõi và đánh giá kịp thời để quản lý và khai thác tối đa hiệu suất công việc của nhân sự. 

3. Quy trình quản lý nhân sự tối ưu

Để quản lý nhân sự tối ưu là cả một nghệ thuật quản lý từ nhà quản lý nhân sự. Một quy trình cơ bản có thể tham khảo cụ thể như sau: 

Quy trình quản lý nhân sự tối ưu

Bước 1: Xây dựng kế hoạch và quy trình tuyển dụng

Đầu tiên, tổ chức cần phân tích nhu cầu nhân sự hiện tại và dự kiến trong tương lai dựa trên chiến lược kinh doanh và các yêu cầu công việc. Xác định các phương pháp tuyển dụng hiệu quả như sử dụng mạng lưới chuyên nghiệp, trang web tuyển dụng, hoặc các sự kiện tuyển dụng. Sau đó, thực hiện quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng để chọn lọc nhân viên phù hợp nhất cho các vị trí cần điền. 

Thực hiện quá trình sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn ứng viên để chọn lọc những ứng viên tiềm năng nhất. Đảm bảo rằng các tiêu chí chọn lựa được áp dụng một cách công bằng và đánh giá hiệu quả kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên. Nếu cần, tổ chức có thể thực hiện các bài kiểm tra hoặc thử nghiệm để đánh giá kỹ năng và năng lực của ứng viên. Đảm bảo rằng nhân viên mới được chào đón và hỗ trợ để họ có thể nhanh chóng thích nghi và làm việc hiệu quả trong tổ chức.

Bước 2: Xây dựng chính sách nhân sự 

Dựa vào chính sách sẵn có của công ty, quản lý nhân sự có thể thực hiện nghiên cứu để đề xuất và phát triển chính sách nhân sự phù hợp, đảm bảo được quyền lợi và lợi ích của đôi bên. Ngoài ra, chính sách nhân sự cần đảm bảo theo các quy định chuẩn của pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cần thiết có. Tổ chức cũng cần đảm bảo rằng tất cả nhân viên tuân thủ các chính sách nhân sự. Bên cạnh đó, chính sách cần được đánh giá và cập nhật định kỳ để đảm bảo rằng chúng vẫn phản ánh các thay đổi trong môi trường kinh doanh và quy định. Quản lý nhân sự cần sự linh hoạt liên tục để đáp ứng. 

Bưới 3: Đào tạo và phát triển nguồn lực 

Bước 3 trong quy trình quản lý nhân sự tối ưu là đào tạo và phát triển nguồn lực. Đây là một phần quan trọng để nâng cao kỹ năng, hiệu suất làm việc và động viên nhân viên trong tổ chức.

Đầu tiên, tổ chức cần phải xác định rõ nhu cầu đào tạo và phát triển cho nhân viên dựa trên các mục tiêu kinh doanh, các yêu cầu công việc, và phản hồi từ nhân viên. Dựa trên nhu cầu đã xác định, tổ chức cần phải lập kế hoạch chi tiết về các chương trình đào tạo và phát triển. Kế hoạch này bao gồm xác định các chủ đề đào tạo, phương pháp đào tạo, nguồn lực cần thiết và lịch trình triển khai. Tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng tài chính của tổ chức, có thể sử dụng nhiều phương tiện đào tạo như lớp học trực tiếp, khóa học trực tuyến, hội thảo, sách báo, video hướng dẫn, và các phương tiện đào tạo khác. Sau khi lập kế hoạch, tổ chức cần triển khai các chương trình đào tạo và phát triển theo lịch trình đã được xác định. Đảm bảo rằng tất cả nhân viên được thông báo và tham gia đầy đủ vào các hoạt động đào tạo. 

Bưới 4: Kiểm tra, đánh giá công việc 

Tổ chức cần theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo và phát triển. Điều này có thể bao gồm việc đánh giá sự tham gia của nhân viên, phản hồi và đóng góp ý kiến từ nhân viên, đo lường sự cải thiện trong hiệu suất công việc sau đào tạo. 

Cuối cùng, dựa trên kết quả đánh giá, tổ chức cần cập nhật và điều chỉnh kế hoạch đào tạo và phát triển để liên tục cải thiện và đáp ứng nhu cầu của nhân viên và tổ chức.

Bưới 5: Xây dựng các chế độ lương thưởng và phúc lợi 

Đây là một phần quan trọng của việc đảm bảo sự hài lòng, kết nối và giữ chân nhân sự lâu dài trong một tổ chức. Dưới đây là các bước cụ thể để thực hiện bước này:

 • Nghiên cứu và đánh giá: Đầu tiên, tổ chức cần thực hiện nghiên cứu và đánh giá về các chế độ lương thưởng và phúc lợi hiện tại của mình. Điều này bao gồm việc xem xét các chính sách và tiêu chuẩn ngành, cũng như phản hồi từ nhân viên về các chế độ hiện có.
 • Xác định nhu cầu và mong muốn của nhân viên: Tổ chức cần phải tiến hành cuộc khảo sát hoặc phỏng vấn để hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của nhân viên về các chế độ lương thưởng và phúc lợi. Điều này giúp đảm bảo rằng các chế độ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thực tế của nhân viên.
 • Thiết kế các chế độ lương thưởng và phúc lợi: Dựa trên nghiên cứu và phản hồi từ nhân viên, tổ chức có thể thiết kế các chế độ lương thưởng và phúc lợi phù hợp. Điều này bao gồm xác định các khoản lương cơ bản, phụ cấp, chương trình thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, và các chế độ phúc lợi khác.
 • Thảo luận và thảo hiệu: Trước khi triển khai, tổ chức cần thảo luận và thảo hiệu các chế độ lương thưởng và phúc lợi với các bộ phận liên quan và đại diện của nhân viên. Điều này giúp đảm bảo sự hiểu biết và đồng thuận từ tất cả các bên liên quan.
 • Triển khai và thông báo: Sau khi chế độ được thông qua, tổ chức cần triển khai và thông báo chúng cho tất cả nhân viên. Đảm bảo rằng thông tin về các chế độ này được truy cập dễ dàng và được giải đáp mọi thắc mắc từ nhân viên.
 • Đánh giá và cập nhật: Cuối cùng, tổ chức cần liên tục đánh giá và cập nhật các chế độ lương thưởng và phúc lợi để đảm bảo rằng chúng vẫn phản ánh các nhu cầu và mong muốn của nhân viên cũng như thị trường lao động và quy định pháp luật.

Bước 6: Xây dựng và phát triển văn hóa công ty 

Văn hóa công ty là bản chất, giá trị, niềm tin và thái độ của tổ chức, nó có ảnh hưởng sâu rộng đến cách nhân viên làm việc và tương tác trong môi trường làm việc. Dưới đây là các bước cụ thể để thực hiện bước này:

 • Xác định giá trị cốt lõi: Đầu tiên, tổ chức cần phải xác định các giá trị cốt lõi mà nó muốn thúc đẩy và phản ánh trong môi trường làm việc. Điều này có thể bao gồm sự minh bạch, sự đổi mới, sự tôn trọng, sự hợp tác, và nhiều giá trị khác.
 • Tạo ra một tuyên bố văn hóa: Tổ chức cần phải tạo ra một tuyên bố văn hóa chính thức để thể hiện các giá trị cốt lõi và mục tiêu của mình. Tuyên bố này nên được chia sẻ rộng rãi và đặt ở vị trí dễ nhìn thấy trong tổ chức.
 • Thúc đẩy và thực thi văn hóa: Lãnh đạo và quản lý cần thúc đẩy và thực thi văn hóa công ty bằng cách thể hiện và chia sẻ các giá trị cốt lõi, và gợi mở, khen ngợi và thưởng cho nhân viên thể hiện các giá trị này trong hành động hàng ngày.
 • Xây dựng một môi trường làm việc tích cực: Tổ chức cần tạo ra một môi trường làm việc tích cực bằng cách tạo điều kiện cho sự phát triển cá nhân và chuyển giao thông tin một cách mở cửa. Điều này có thể bao gồm các chương trình đào tạo và phát triển, các cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và các hoạt động xã hội ngoại khóa.
 • Thực hiện phản hồi và cải tiến liên tục: Tổ chức cần lắng nghe phản hồi từ nhân viên và thực hiện các biện pháp cải tiến liên tục để phát triển và cải thiện văn hóa công ty. Điều này có thể bao gồm các cuộc khảo sát nhân viên, phản hồi từ cuộc họp và cuộc trò chuyện một cách định kỳ.

4. Các mô hình quản lý nhân sự hiệu quả

Có nhiều mô hình quản lý nhân sự hiệu quả được áp dụng trong các tổ chức để tối ưu hóa hiệu suất lao động và tạo ra một môi trường làm việc tích cực. Dưới đây là một số mô hình quản lý nhân sự phổ biến và hiệu quả:

Mô hình quản lý nhân sự dựa theo tháp nhu cầu Maslow

Tháp Maslow về nhu cầu của con người | BvNTP

Hệ thống nhu cầu của Maslow là một lý thuyết về tâm lý học được đề xuất bởi Abraham Maslow trong bài viết “A Theory of Human Motivation” năm 1943 trong Đánh giá Tâm lý học. Cấu trúc các nhu cầu trong tháp nhu cầu Maslow có 5 tầng:

 • Nhu cầu sinh học: Đây là nhu cầu cơ bản nhất của con người, bao gồm nhu cầu về thức ăn, nước uống, giấc ngủ, và các nhu cầu sinh lý khác. Trong môi trường làm việc, điều này có thể ám chỉ đến việc cung cấp môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn và tiện nghi.
 • Nhu cầu an toàn: Sau khi đáp ứng được nhu cầu sinh lý, con người cần cảm thấy an toàn và bảo mật về cảm xúc, sức khỏe và tài chính. Trong môi trường làm việc, điều này có thể bao gồm việc cung cấp môi trường làm việc ổn định, bảo hiểm, và chính sách bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động.
 • Nhu cầu xã hội: Con người cần cảm thấy được yêu thương, chấp nhận và thuộc về vào một nhóm xã hội. Trong môi trường làm việc, điều này có thể bao gồm việc tạo ra môi trường làm việc hợp tác, cùng nhau làm việc và phát triển mối quan hệ đồng nghiệp.
 • Nhu cầu được tôn trọng: Nhu cầu này bao gồm nhu cầu được công nhận, tôn trọng và có giá trị. Trong môi trường làm việc, điều này có thể bao gồm việc cung cấp các cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, công nhận thành tựu và đóng góp của nhân viên, và tạo ra một môi trường làm việc động viên và khích lệ.
 • Nhu cầu tự thể hiện bản thân: Con người luôn muốn sáng tạo, thể hiện năng lực, cá tính bản thân, muốn được mọi người thấy và công nhận là thành đạt.

Mô hình quản lý nhân sự dựa trên tháp nhu cầu Maslow giúp tổ chức hiểu và đáp ứng nhu cầu của nhân viên một cách toàn diện, từ những nhu cầu cơ bản nhất đến những nhu cầu cao cấp nhất, từ đó tạo ra một môi trường làm việc tích cực và thúc đẩy sự phát triển và hiệu suất làm việc của nhân viên.

Mô hình quản lý nhân sự GROW

Mô hình quản lý nguồn nhân lực GROW: Doanh nghiệp nên làm gì để triển khai hiệu quả? | Blog quản trị Nhân sự

Mô hình quản lý nhân sự GROW là một phương pháp đào tạo và phát triển cá nhân được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhân sự. GROW là viết tắt của Goal, Reality, Options, và Will (mục tiêu, thực tế, lựa chọn, và kết thúc). Dưới đây là mô tả về từng bước của mô hình GROW:

 • Goal (Mục tiêu): Bước đầu tiên của mô hình GROW là xác định mục tiêu cụ thể mà người được đào tạo muốn đạt được. Mục tiêu cần được đặt ra một cách rõ ràng, cụ thể và đo lường được. Quản lý hoặc người huấn luyện cùng với nhân viên cần phải thảo luận và xác định mục tiêu mà họ muốn đạt được trong quá trình đào tạo hoặc phát triển.
 • Reality (Thực tế): Bước tiếp theo là phân tích tình hình thực tế hiện tại của người được đào tạo liên quan đến mục tiêu đã đặt ra. Trong bước này, người được đào tạo cần phải xem xét một cách trung thực về tình hình hiện tại của họ, những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức.
 • Options (Lựa chọn): Bước này tập trung vào việc tìm ra các lựa chọn và phương pháp để đạt được mục tiêu. Người được đào tạo cần được khuyến khích suy nghĩ và đưa ra các phương án, chiến lược hoặc hành động có thể thực hiện để tiến gần hơn đến mục tiêu đã đặt ra.
 • Will – Wrap-up (Kết thúc): Bước cuối cùng của mô hình GROW là kết thúc cuộc trò chuyện hoặc quá trình đào tạo bằng cách tóm tắt các hành động cụ thể và cam kết để thực hiện. Người được đào tạo cần phải tự đặt ra các mục tiêu cụ thể, thời gian và các biện pháp đo lường tiến độ.

Mô hình GROW không chỉ được sử dụng trong quá trình đào tạo và phát triển cá nhân mà còn trong việc quản lý hiệu suất và giải quyết vấn đề. Bằng cách tập trung vào việc xác định mục tiêu, phân tích tình hình thực tế, tìm ra các lựa chọn và cam kết hành động, mô hình GROW giúp tạo ra một quá trình hướng dẫn có cấu trúc và hiệu quả để đạt được các mục tiêu và phát triển tiềm năng của cá nhân.

Mô hình 5Ps của Schuler

Mô hình 5Ps của Schuler là một khung nhìn toàn diện về quản lý nhân sự, được phát triển bởi nhà nghiên cứu quản lý nhân sự John Schuler. Mô hình này tập trung vào năm yếu tố quan trọng trong quản lý nhân sự, mỗi yếu tố bắt đầu bằng chữ “P”, từ đó có tên là mô hình 5Ps. Dưới đây là mô tả về từng P:

 • Philosophy (Triết lý): Yếu tố này liên quan đến triết lý hoặc niềm tin cơ bản của tổ chức về quản lý nhân sự. Triết lý này có thể bao gồm các giá trị cốt lõi, mục tiêu chiến lược và tiêu chuẩn đạo đức của tổ chức trong việc quản lý và phát triển nhân viên.
 • Policies (Chính sách): Đây là tập hợp các nguyên tắc, quy định và hướng dẫn mà tổ chức thiết lập để hướng dẫn và quản lý nhân viên. Chính sách có thể bao gồm chính sách tuyển dụng, chính sách phát triển, chính sách thưởng phạt, và các hướng dẫn về quản lý hiệu suất.
 • Programs (Chương trình): Yếu tố này bao gồm các chương trình cụ thể mà tổ chức triển khai để quản lý và phát triển nhân viên. Điều này có thể bao gồm các chương trình đào tạo và phát triển, chương trình thưởng và khuyến mãi, chương trình làm việc linh hoạt, và các chương trình cải tiến hiệu suất.
 • Practices (Thực hành): Thực hành là cách thức thực hiện các chính sách và chương trình trong thực tế. Đây là phần của mô hình mà các quy trình và hoạt động hằng ngày của nhân viên được thực hiện và thực hiện.
 • Processes (Quy trình): Quy trình liên quan đến các quy trình và hệ thống mà tổ chức thiết lập để quản lý nhân sự. Điều này có thể bao gồm quy trình tuyển dụng, quy trình đánh giá hiệu suất, quy trình phát triển sự nghiệp, và các quy trình quản lý nhân viên hàng ngày.

5 Mô Hình Quản Trị Nhân Sự Hiệu Quả Nhất Hiện Nay

Quản lý nhân sự theo thuyết Z

Thuyết Z trong quản lý nhân sự là một khái niệm đề xuất bởi William Ouchi trong cuốn sách “Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge” (1981). Thuyết này đề xuất một phương pháp quản lý mà nhấn mạnh vào các giá trị nhân văn, sự đồng thuận và sự cam kết dài hạn của nhân viên và tổ chức.

Dưới đây là một số đặc điểm và nguyên tắc chính của thuyết Z trong quản lý nhân sự:

 • Tập trung vào Sự Đồng Thuận và Sự Cam Kết: Thuyết Z đặt sự chú trọng vào việc phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân viên và tổ chức, dựa trên sự đồng thuận và cam kết dài hạn. Điều này có thể được thể hiện thông qua sự tôn trọng, tin tưởng và sự hỗ trợ giữa các bên.
 • Quản lý Theo Nhóm: Thuyết Z tin rằng việc quản lý nhóm hoặc làm việc theo nhóm là cách hiệu quả để tăng cường sự liên kết và hiệu suất của nhân viên. Công việc được tổ chức thành các nhóm làm việc, và các nhóm này thường có trách nhiệm lớn hơn trong việc ra quyết định và tự quản lý.
 • Tạo ra Môi Trường Làm Việc Ổn Định và Công Bằng: Thuyết Z đề xuất rằng tổ chức nên tạo ra một môi trường làm việc ổn định và công bằng, nơi mà các quyết định được đưa ra dựa trên sự công bằng và minh bạch. Điều này giúp tạo ra một cảm giác an toàn và tin cậy trong tổ chức.
 • Phát Triển Cá Nhân và Chia Sẻ Quyền Lực: Thuyết Z đề xuất rằng tổ chức nên đầu tư vào phát triển cá nhân của nhân viên, cung cấp cơ hội đào tạo và phát triển kỹ năng. Ngoài ra, quyền lực và trách nhiệm cũng nên được chia sẻ một cách công bằng giữa các cấp quản lý và nhân viên.
 • Giữa Lấy Mục Tiêu Cảm Xúc và Mục Tiêu Kinh Doanh: Thuyết Z khuyến khích tổ chức cân nhắc cảm xúc và mục tiêu kinh doanh trong quá trình ra quyết định và thực hiện chiến lược. Việc này giúp tạo ra một cân bằng giữa sự hài lòng của nhân viên và mục tiêu hoạt động kinh doanh của tổ chức.

4. Kỹ năng cần thiết mà nhà quản lý nhân sự cần có

Để trở thành một nhà quản lý nhân sự tài ba và có chính sách nhân sự hiệu quả, một số các kỹ năng cần thiết mà một nhà quản lý nhân sự cần có:

Kỹ năng Giao Tiếp

Kỹ năng giao tiếp bao gồm khả năng viết, nói và lắng nghe hiệu quả. Một nhà quản lý nhân sự cần phải có khả năng truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng và dễ hiểu. Điều này bao gồm việc sử dụng ngôn từ đơn giản, tránh sử dụng các thuật ngữ kỹ thuật quá phức tạp và làm cho thông điệp trở nên dễ tiếp nhận. Nhà quản lý nhân sự cần phải biết lắng nghe một cách chân thành và tập trung vào người đang nói, hiểu được ý kiến của họ và phản hồi một cách thích hợp. Một nhà quản lý nhân sự hiệu quả cần phải tạo ra một môi trường giao tiếp mở, nơi mà nhân viên cảm thấy thoải mái để chia sẻ ý kiến, phản hồi và ý tưởng của mình một cách tự do.

Kỹ năng Lãnh Đạo 

Một nhà quản lý nhân sự hiệu quả cần phải biết tạo ra và hướng dẫn nhân viên đến mục tiêu cụ thể của tổ chức. Điều này bao gồm việc thiết lập mục tiêu rõ ràng, đo lường được và có ý nghĩa, sau đó hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên trong việc đạt được những mục tiêu này. Nhà quản lý nhân sự cần phải biết nhận diện và phát triển các năng lực, kỹ năng và tiềm năng của nhân viên thông qua việc cung cấp đào tạo, phát triển kỹ năng và cơ hội thăng tiến. Lãnh đạo cũng bao gồm việc chấp nhận trách nhiệm và ra quyết định trong tổ chức. Nhà quản lý nhân sự cần phải biết làm thế nào để định rõ trách nhiệm, đưa ra quyết định một cách chín chắn và hiệu quả, và chịu trách nhiệm với kết quả của các quyết định của mình.

Kỹ năng Quản Lý Thời Gian

Kỹ năng quản lý thời gian là một yếu tố quan trọng trong vai trò của nhà quản lý nhân sự, đặc biệt là trong môi trường làm việc đa nhiệm và có áp lực. Dưới đây là một số khía cạnh cụ thể của kỹ năng quản lý thời gian:

 • Ưu Tiên Công Việc: Một nhà quản lý nhân sự cần phải biết xác định và ưu tiên các công việc quan trọng và cấp bách. Điều này bao gồm việc đánh giá và xác định các nhiệm vụ có ảnh hưởng lớn nhất đến mục tiêu và kết quả của tổ chức.
 • Phân Chia Thời Gian Một Cách Hợp Lý: Phân chia thời gian một cách hợp lý giữa các công việc khác nhau và giữa công việc và cuộc sống cá nhân, đảm bảo rằng các công việc được hoàn thành đúng hạn và hiệu quả.
 • Thiết Lập Mục Tiêu Thời Gian: Nhà quản lý nhân sự cần phải biết đặt ra các mục tiêu thời gian cụ thể cho bản thân và cho nhân viên của mình, sau đó theo dõi và đánh giá tiến độ đạt được.
 • Sử Dụng Công Cụ và Phương Tiện Hỗ Trợ: Có rất nhiều công cụ và phương tiện hỗ trợ quản lý thời gian, như lịch làm việc, danh sách công việc, ứng dụng quản lý thời gian và kỹ thuật tổ chức công việc. Nhà quản lý nhân sự cần phải biết sử dụng các công cụ này một cách hiệu quả để tăng cường năng suất làm việc.
 • Giữ Một Lịch Trình Linh Hoạt: Trong môi trường làm việc đa biến động, nhà quản lý nhân sự cần phải có khả năng điều chỉnh và thích ứng với các thay đổi trong lịch trình công việc. Điều này bao gồm việc biết cách ưu tiên lại các nhiệm vụ, điều chỉnh lịch trình và phản ứng nhanh chóng với các tình huống mới.

Kỹ năng Giải Quyết Vấn Đề

Kỹ năng này được thể hiện qua một số khía cạnh cụ thể sau:

 • Phân Tích Vấn Đề: Nhà quản lý nhân sự cần phải biết làm thế nào để xác định các yếu tố gây ra vấn đề, hiểu rõ tầm quan trọng và ảnh hưởng của vấn đề đó đối với tổ chức và nhân viên. Sau khi phân tích vấn đề, nhà quản lý nhân sự cần phải xác định và đánh giá các lựa chọn khả thi để giải quyết vấn đề. Điều này bao gồm việc tìm ra các phương án và giải pháp tiềm năng, đánh giá các ưu điểm và nhược điểm của mỗi lựa chọn.
 • Ra Quyết Định và Thực Hiện Phương Án: Điều này bao gồm việc xem xét tất cả các yếu tố liên quan, như tài nguyên có sẵn, tác động đến tổ chức và nhân viên, và các rủi ro có thể phát sinh. Sau khi đã đưa ra quyết định, nhà quản lý nhân sự cần phải thực hiện các biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề bao gồm việc phân công nhiệm vụ, triển khai các biện pháp hoặc thay đổi quy trình làm việc.
 • Theo Dõi và Đánh Giá: theo dõi và đánh giá kết quả của các biện pháp đã thực hiện, cần phải biết làm thế nào để đánh giá hiệu quả của các giải pháp và điều chỉnh lại phương án nếu cần thiết. Nhà quản lý nhân sự cần phải liên tục cập nhật và nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề của mình để có thể đối mặt với các thách thức mới trong môi trường làm việc đa biến động.

Kỹ năng phát triển nhân sự và mối quan hệ 

Nhà quản lý nhân sự cần biết cách xác định nhu cầu đào tạo và phát triển của nhân viên, cung cấp các chương trình đào tạo và phát triển phù hợp, và tạo ra kế hoạch phát triển cá nhân. Quản lý mối quan hệ là khả năng xây dựng và duy trì một mạng lưới quan hệ mạnh mẽ với nhân viên, đồng nghiệp và các bên liên quan khác trong tổ chức. Điều này bao gồm việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ.

Kỹ năng Hiểu Biết Pháp Luật Lao Động

Hiểu biết về pháp luật lao động giúp nhà quản lý nhân sự đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy định và luật lệ liên quan đến quản lý nhân sự và mối quan hệ lao động. Điều này bao gồm việc áp dụng các quy định về nhân viên, hợp đồng lao động, và quyền lợi lao động.

5. Một số phần mềm quản lý nhân sự phổ biến

Để quản lý nhân sự tối ưu thì các phần mềm quản lý nhân sự đóng vai trò rất quan trọng. 

Phần mềm quản lý nhân sự của Arito 

phần mềm nhân sự arito

Ưu điểm: 

 1. Tích hợp toàn diện: Phần mềm của Arito cung cấp các tính năng quản lý nhân sự toàn diện, từ quản lý thông tin nhân viên đến quản lý tiền lương và chấm công, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và tăng cường hiệu suất làm việc của nhân viên.
 2. Dễ sử dụng: Giao diện thân thiện và dễ sử dụng của Arito giúp người dùng dễ dàng thao tác và tương tác với hệ thống một cách hiệu quả, giảm thiểu thời gian đào tạo và tăng cường sự linh hoạt trong quản lý nhân sự.
 3. Linh hoạt và tùy chỉnh: Phần mềm của Arito cho phép tùy chỉnh các quy trình và báo cáo theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, từ đó đảm bảo rằng hệ thống quản lý nhân sự phản ánh đúng nhu cầu và yêu cầu của tổ chức.
 4. Hỗ trợ khách hàng xuất sắc: Arito cam kết cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp và hiệu quả, giúp doanh nghiệp giải quyết mọi vấn đề và thắc mắc liên quan đến việc triển khai và sử dụng phần mềm quản lý nhân sự của họ.
 5. Tính bảo mật cao: Arito đảm bảo bảo mật thông tin nhân viên và dữ liệu doanh nghiệp thông qua các biện pháp bảo mật tiên tiến, như mã hóa dữ liệu và kiểm soát truy cập, giúp bảo vệ thông tin quan trọng khỏi sự xâm phạm và rủi ro an ninh mạng.

Phần mềm quản lý nhân sự MISA AMIS HRM

Phần mềm quản lý nhân sự MISA AMIS HRM có thể đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ của phòng nhân sự từ cơ bản đến nâng cao, trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: F&B, thương mại – dịch vụ, sản xuất, giáo dục, dược phẩm,….

Ưu điểm: 

 • 50+ Mẫu Báo cáo nhân sự có sẵn
 • Bảo mật tiêu chuẩn quốc tế
 • Chấm công GPS, FaceID, Wifi, vân tay
 • Tặng website Tuyển dụng miễn phí
 • Tinh gọn bộ máy nhân sự
 • Tương thích máy tính, ipad, điện thoại

Phần mềm HRM BambooHR

Ưu điểm:

 • Phù hợp cho doanh nghiệp có quy mô lớn, quy trình phức tạp.
 • Các tính năng phát triển hoàn thiện và đáp ứng tốt các nghiệp vụ của HR.
 • Bảo mật dữ liệu tốt, đáng tin cậy.
 • Tích hợp chức năng quản lý hồ sơ ứng viên.
 • Dễ dàng kiểm soát chiến dịch tuyển dụng.
 • Thiết lập và chỉnh sửa các nghiệp vụ nhân sự dễ dàng.
 • Hỗ trợ email onboarding tự động.

Trên đây là một số thông tin về quản lý nhân sự, ARITO mong rằng qua bài viết này, các bạn sẽ có thông tin để phục vụ cho nhu cầu của mình nhé. 

Chia sẻ

Bài viết liên quan:

Công nghệ

Giới thiệu phần mềm xử lý hoá đơn điện tử đầu vào tự động ARITO INVOICE

Bạn đang đau đầu với việc xử lý xếp hóa đơn đầu vào chờ ghi sổ. Bạn tốn nhiều thời gian cho việc xử lý thủ công hóa đơn điện tử. Bạn cảm thấy nhàm chán vì phải lặp đi lặp lại nhiều lần các thao tác để chuyển hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp qua chứng từ kế toán. Bạn lo lắng vì có thể có sai sót trong quá trình nhập liệu hóa đơn đầu vào. Bạn đang rất cần một giải pháp để có thể xử lý tự động, nhanh gọn, chính xác dữ liệu

nguyên tắc abc trong quản lý kho hàng
Tin trong ngành

Những điều cần biết về nguyên tắc ABC trong quản lý kho hàng

Để hoạt động kinh doanh có hiệu quả và đạt được kết quả tốt, mỗi doanh nghiệp luôn phải chuẩn bị nhiều chiến lược và kế hoạch theo từng giai đoạn phù hợp với biến đổi thị trường. Có rất nhiều nguyên tắc quản lý hàng hóa sản phẩm có thể áp dụng, trong đó nguyên tắc ABC trong quản lý kho hàng cũng được xem xét là một nguyên tắc rất quan trọng và cần được quan tâm đến.  Trong bài viết này, hãy cùng ARITO tìm hiểu sâu hơn về Nguyên tắc ABC trong quản lý kho hàng

quy trình sản xuất
Tin trong ngành

Quy trình sản xuất là gì? Xây dựng quy trình sản xuất hiệu quả

Trong ngành công nghiệp, quy trình sản xuất đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đó là bước cốt lõi giúp các doanh nghiệp chuyển đổi nguyên liệu thành sản phẩm cuối cùng. Không chỉ là quá trình đơn giản, quy trình sản xuất đòi hỏi sự tổ chức, quản lý và thực hiện một loạt các bước kỹ thuật một cách hiệu quả nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa nguồn lực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu “Quy trình sản xuất là gì?”, bản chất của quy trình sản

so sánh vas và ifrs
Tin trong ngành

VAS và IFRS là gì? So sánh ưu nhược điểm giữa VAS và IFRS

Báo cáo tài chính là một phần quan trọng trong việc cung cấp thông tin về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của một tổ chức. Để đảm bảo tính minh bạch và tin cậy trong báo cáo này, việc áp dụng các tiêu chuẩn kế toán phù hợp là không thể thiếu. Trong bối cảnh này, Vietnamese Accounting Standard (VAS) và International Financial Reporting Standards (IFRS) đều đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cách lập và trình bày báo cáo tài chính. Hai hệ thống tiêu chuẩn này có những đặc điểm riêng,

Arito sẽ liên hệ lại quý Anh/Chị ngay!