biên bản hủy hóa đơn

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn theo chuẩn thông tư 78 mới nhất

Mục lục

Khi gặp sai sót về thông tin hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp cần thực hiện hủy hóa đơn điện tử. Mặc dù không bắt buộc, việc lập biên bản hủy hóa đơn điện tử vẫn được khuyến nghị để đảm bảo sự thống nhất giữa các bên. Bài viết này từ Arito sẽ cung cấp thông tin về mẫu biên bản hủy hóa đơn theo Thông tư 78 mới nhất.

1. Tổng quan về hủy hóa đơn

1.1. Hủy hóa đơn là gì?

Hủy hóa đơn, theo khoản 10 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, được định nghĩa là việc làm cho hóa đơn mất đi giá trị sử dụng. Như vậy, hủy hóa đơn điện tử có thể hiểu là quá trình làm cho hóa đơn điện tử không còn giá trị sử dụng nữa.

biên bản hủy hóa đơn

1.2. Hủy hóa đơn khác tiêu hủy hóa đơn thế nào?

Nhiều người hiện nay đang nhầm lẫn giữa hai khái niệm “hủy hóa đơn” và “tiêu hủy hóa đơn”. Dưới đây là một số thông tin giúp bạn đọc phân biệt hai nghiệp vụ này:

  • Tiêu hủy hóa đơn: Là việc làm cho hóa đơn biến mất hoàn toàn, không còn tồn tại trên hệ thống thông tin và không thể truy cập hay tham chiếu thông tin của hóa đơn đó nữa. Việc tiêu hủy hóa đơn chỉ diễn ra khi và chỉ khi hóa đơn hết thời hạn lưu trữ theo quy định của kế toán.
  • Hủy hóa đơn: Là việc làm cho hóa đơn điện tử không còn giá trị sử dụng nữa, nhưng hóa đơn đó vẫn còn tồn tại trên hệ thống thông tin và có thể rà soát, tra cứu được. Việc hủy hóa đơn có thể diễn ra nhiều lần.

 

2. Khi nào thì cần lập biên bản hủy hóa đơn

Biên bản hủy hóa đơn là một loại biên bản được lập ra để ghi nhận việc sai sót hoặc các lý do khác dẫn đến việc phải hủy hóa đơn. Từ đó, hai bên sẽ cam kết không kê khai thuế đối với các hóa đơn đã viết sai này.

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC, biên bản hủy hóa đơn điện tử sẽ được sử dụng khi kế toán thực hiện việc hủy hóa đơn trong các trường hợp dưới đây:

Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử bị sai sót

Khoản 1 Điều 19 ghi nhận:

“Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HDĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua. Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.”

Theo đó, hủy hóa đơn điện tử sẽ áp dụng đối với hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế. Việc này chỉ áp dụng trong trường hợp hóa đơn điện tử có sai sót mà chưa gửi cho người mua.

Trường hợp 2: Phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ khi đã xuất hóa đơn thu tiền trước

Bên cạnh đó, tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn về xử lý hóa đơn có sai sót quy định:

“Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ thì người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo Mẫu số 04/SS-HDĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.”

Theo quy định này, việc hủy hóa đơn điện tử được thực hiện đối với hóa đơn điện tử đã gửi cho cơ quan thuế trong trường hợp hóa đơn được lập khi người bán cung cấp dịch vụ nhưng sau đó việc cung cấp dịch vụ bị hủy hoặc chấm dứt.

So với quy định trước đây về hủy hóa đơn giấy, có thể thấy các trường hợp hủy hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành ít hơn.

3. Thủ tục hủy hóa đơn điện tử

Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trình tự hủy hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

  • Người bán thông báo về việc hủy hóa đơn có mã đã lập có sai sót với cơ quan thuế và lập hóa đơn điện tử mới (ký số) theo Mẫu số 04/SS-HDĐT Phụ lục IA;
  • Cơ quan thuế cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua;
  • Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

Đối với trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì không có bước cơ quan thuế cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi người mua.

4. Mẫu biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 78 mới nhất 2024

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….o0o…….

BIÊN BẢN HỦY HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Căn cứ theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Căn cứ theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Hôm nay, ngày    tháng    năm 2023, Chúng tôi gồm:

Thông tin BÊN A (BÊN BÁN) BÊN B (BÊN MUA)
Tên doanh nghiệp  
Mã số thuế  
Địa chỉ trụ sở  
Đại diện
Chức vụ

Hai bên A, B thống nhất lập biên bản này xác nhận các thông tin  sau:

1. Hóa đơn thu hồi: Bên A hủy hóa đơn mà Bên A đã lập và giao cho Bên B, cụ thể:

STT Mẫu số Ký hiệu Số hóa đơn Ngày lập Ghi chú
1

2. Lý do thu hồi:  Xuất sai tên hàng hoá, dịch vụ.

3. Hóa đơn thay thế: Bên A đã lập và giao Bên B, 01 tờ hóa đơn thay thế/điều chỉnh:

STT Mẫu số Ký hiệu Số hóa đơn Ngày lập Ghi chú
1
  1. Ý kiến khác: Không.

Biên bản này được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A và Bên B đã đọc, hiểu rõ và hoàn toàn thống nhất từng nội dung trên Biên bản thu hồi hóa đơn này và không có ý kiến gì thêm.

Đại diện Bên A

(Ký và đóng dấu)

Đại diện Bên B

(Ký và đóng dấu)

 

Bạn có thể tải về miễn phí mẫu biên bản hủy hóa đơn theo Thông tư 78 TẠI ĐÂY

Lời kết

Trên đây là những thông tin chi tiết và mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 mới nhất năm 2024 mà Arito mang đến cho bạn đọc.

Bên cạnh đó, phần mềm hóa đơn điện tử Arito hiện đã đáp ứng đầy đủ các quy định về hóa đơn điện tử tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC. Với nhiều tính năng ưu việt, Arito hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi và sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78 một cách dễ dàng nhất.

Chia sẻ

Bài viết liên quan:

Công nghệ

Giới thiệu phần mềm xử lý hoá đơn điện tử đầu vào tự động ARITO INVOICE

Bạn đang đau đầu với việc xử lý xếp hóa đơn đầu vào chờ ghi sổ. Bạn tốn nhiều thời gian cho việc xử lý thủ công hóa đơn điện tử. Bạn cảm thấy nhàm chán vì phải lặp đi lặp lại nhiều lần các thao tác để chuyển hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp qua chứng từ kế toán. Bạn lo lắng vì có thể có sai sót trong quá trình nhập liệu hóa đơn đầu vào. Bạn đang rất cần một giải pháp để có thể xử lý tự động, nhanh gọn, chính xác dữ liệu

phần mềm kế toán online
Tin trong ngành

Top 10 phần mềm kế toán online hiệu quả và chuyên nghiệp

Phần mềm kế toán online là một công cụ hiện đại giúp doanh nghiệp quản lý tài chính một cách linh hoạt và tiện lợi. Bằng cách hoạt động trực tuyến thông qua internet, phần mềm này cho phép người dùng truy cập và quản lý thông tin tài chính từ bất kỳ đâu, bất kỳ khi nào, chỉ cần có kết nối internet. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình kế toán, giảm thiểu sai sót và tăng tính minh bạch trong quản lý tài chính của doanh nghiệp. Cùng Arito tìm hiểu ngay top 10 phần mềm

Hệ thống quản lý nhân sự
Tin trong ngành

Hệ thống quản lý nhân sự là gì? Chức năng đối với doanh nghiệp

Hệ thống quản lý nhân sự (HRMS) là một công cụ đắc lực giúp quản lý nguồn nhân lực hiệu quả trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nhờ HRMS, doanh nghiệp có thể xây dựng được đội ngũ nhân viên xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự thành công bền vững. Hãy cùng Arito  khám phá chi tiết về các chức năng và tính năng thiết yếu mà một hệ thống quản lý nhân sự cần có qua bài viết dưới đây. 1. Hệ thống quản lý nhân sự là gì? Hệ thống quản lý nhân

tạo bảng chấm công
Tin trong ngành

Hướng dẫn tạo bảng chấm công trên excel đầy đủ và chi tiết nhất

Tải ngày 17+ mẫu bảng chấm công trên excel/ word tiện lợi Không thể phủ nhận rằng bảng chấm công Excel là một trong những công cụ không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp, giúp chúng ta tự tin hơn trong việc quản lý nhân sự. Hãy cùng Arito Solutions khám phá cách tạo bảng chấm công trên Excel để nâng cao hiệu quả công việc của bạn. 1. Xác định mô hình bảng chấm công trên excel Để tạo bảng chấm công trên Excel một cách hiệu quả, người lập cần có một kế hoạch cụ thể về cấu

Arito sẽ liên hệ lại quý Anh/Chị ngay!