Danh sách 524 doanh nghiệp rủi ro về thuế theo Công văn 1798/TCT-TTKT

Mục lục

Những rủi ro về hóa đơn GTGT đối với doanh nghiệp

Không tuân thủ các yêu cầu về thuế GTGT có rủi ro nghiêm trọng. Mặc dù các khoản phạt và tiền lãi là hậu quả rõ ràng nhất của việc không tuân thủ, những việc không tuân thủ lại gây thêm rủi ro kinh doanh nghiêm trọng. Việc không đáp ứng các yêu cầu cơ bản về thuế, hoá đơn GTGT có thể làm tổn hại danh tiếng của công ty và khiến công ty không thể kinh doanh.

Tiền phạt và lãi suất

Việc không nộp tờ khai thuế GTGT đầy đủ và đúng hạn có thể bị phạt. Khi một công ty không tính thuế VAT, cơ quan thuế liên bang có thể áp dụng thời gian tính phụ phí. Trong thời gian tính phụ phí, tiền phạt mà công ty phải trả sẽ tiếp tục tăng lên miễn là công ty không đáp ứng nghĩa vụ nộp thuế GTGT kèm các chứng từ hoá đơn GTGT hợp lệ.

Cấm giao dịch

Cơ quan thuế có thể cấm kinh doanh có thời hạn nếu doanh nghiệp cố tình không nộp thuế GTGT. Nguy cơ bị cấm kinh doanh có thể ảnh hưởng đến bất kỳ doanh nghiệp nào, kể cả chủ sở hữu duy nhất.

Cáo buộc hình sự

Hậu quả của việc cố tình không tuân thủ thuế GTGT là vô cùng nghiêm trọng. Gian lận VAT có thể bị phạt tù và/hoặc phạt tiền không giới hạn.

Nội dung Công văn 1798/TCT-TTKT

Phần mềm kế toán SAFEBOOKS

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1770/CAT-CSKT ngày 29/3/2023 của ng an tỉnh Phú Thọ về đề nghị chỉ đạo phối hợp phòng ngừa tội phạm mua, bán trái phép hóa đơn điện tử. Theo đó, Cơ quan Công an Phú Thọ điều tra, phát hiện Nguyễn Minh Tú và các cá nhân khác đã thực hiện hành vi mua doanh nghiệp để phát hành hóa đơn, bán cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Liên quan đến nội dung trên đây, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại khoản 15 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ tại Điều 47, khoản 2 Điều 136, Điều 143 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019.

Căn cứ tại khoản 2 Điều 4, Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 3, điểm e và g khoản 1 Điều 16 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Để rà soát, xử lý thuế đối với các hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế thực hiện:

  1. Tiếp tục rà soát, thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại ng văn số 129/TCT-TTKT ngày 9/11/2022, ng văn số 133/TCT-TTKT ngày 23/11/2022 để kịp thời báo cáo đầy đủ các nội dung về Tổng cục Thuế theo đúng quy định.
  2. Ngoài ra, các Cục Thuế tập trung vào việc rà soát các hóa đơn GTGT xuất bán ra của 524 doanh nghiệp tại Phụ lục số 1 (gọi chung 524 doanh nghiệp) đính kèm ng văn này.

– Trường hợp phát hiện doanh nghiệp thuộc cơ quan thuế quản lý đã sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp trong số 524 doanh nghiệp thì yêu cầu doanh nghiệp giải trình làm rõ việc sử dụng hóa đơn để khấu trừ thuế GTGT/hoàn thuế GTGT, tính vào chi phí tính thuế TNDN, hợp thức hàng hóa mua trôi nổi, buôn lậu..

Đề nghị Cục Thuế căn cứ hành vi vi phạm thực tế và quy định tại các văn bản pháp luật để kịp thời xử lý về thuế theo đúng quy định hoặc củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan Công an đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

– Cục Thuế trực tiếp quản lý thuế đối với doanh nghiệp thuộc danh sách 524 doanh nghiệp tiến hành rà soát, nếu phát hiện doanh nghiệp có xuất hóa đơn bán ra cho doanh nghiệp ở địa phương khác đã phát hành trong năm 2020, năm 2021, năm 2022, không có trong dữ liệu hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế thì kịp thời có văn bản thông báo gửi đến cơ quan thuế liên quan, tiến hành nhập thông tin lên ứng dụng xác minh hóa đơn để phối hợp, đối chiếu, rà soát, xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế chuyển các Phụ lục đính kèm công văn này gồm:

+ Phụ lục số 1: Danh sách 524 doanh nghiệp.

+ Phụ lục số 2. Bảng kê hóa đơn sử dụng của 524 doanh nghiệp đã kê khai thuế GTGT, thuế TNDN.

+ Phụ lục số 3: Bảng tổng hợp kết quả rà soát, xử lý về thuế đối với việc sử dụng hóa đơn của 524 doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả rà soát, xử lý vi phạm về thuế, hóa đơn tổng hợp theo Phụ lục số 2, Phụ lục số 3 đính kèm công văn này gửi bản giấy về Tổng cục trước ngày 30/06/2023 (file mềm gửi về địa chỉ pttha@gdt.gov.vn.).

– Để hỗ trợ các Cục Thuế thực hiện rà soát hóa đơn, Tổng cục Thuế gửi dữ liệu hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp được khai thác từ hệ thống hóa đơn điện tử trong năm 2021, năm 2022 phân tách file theo từng cơ quan thuế quản lý, gồm:

+ Dữ liệu hóa đơn điện tử bán ra của 524 doanh nghiệp (mst) phân tách file theo Cơ quan thuế Hà Nội, Cơ quan thuế Hồ Chí Minh quản lý.

+ Danh sách doanh nghiệp (mst) có sử dụng hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp phân tách file theo từng cơ quan thuế quản lý;

+ Danh sách doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp nhưng không phân tách theo cơ quan thuế quản lý do mst tại trường “NMMST” không tra cứu được thông tin cơ quan thuế quản lý ở ứng dụng TMS. Đề nghị Cục Thuế, Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn đối chiếu với doanh nghiệp quản lý tại địa phương để rà soát.

Đề nghị các Cục Thuế có văn bản giấy hoặc văn bản điện tử gửi về địa chỉ thư điện tử pttha@gdt.gov.vn thông báo đầu mối nhận file dữ liệu hóa đơn điện tử (họ và tên, chức vụ, phòng/ban, số điện thoại di động, địa chỉ email nội bộ ngành). Liên hệ Cục Thanh tra-Kiểm tra thuế (đ/c Phạm Thị Thanh Hà, số điện thoại 0989957255).

3. Cơ quan thuế ban hành thông báo đề nghị doanh nghiệp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không mã của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.

Tải công văn gốc tại đây

Thông tin về 524 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn GTGT

Ngày 16/5/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023 về rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp.

Theo đó, công bố 524 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn GTGT, cụ thể như sau:

Để rà soát, xử lý thuế đối với các hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế thực hiện:

(1) Tiếp tục rà soát, thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn 129/TCT-TTKT ngày 9/11/2022, Công văn 133/TCT-TTKT ngày 23/11/2022 để kịp thời báo cáo đầy đủ các nội dung về Tổng cục Thuế theo đúng quy định.

(2) Ngoài ra, các Cục Thuế tập trung vào việc rà soát các hóa đơn xuất bán ra của 524 doanh nghiệp nêu trên.

– Trường hợp phát hiện doanh nghiệp thuộc cơ quan thuế quản lý đã sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp trong số 524 doanh nghiệp thì yêu cầu doanh nghiệp giải trình làm rõ việc sử dụng hóa đơn để khấu trừ thuế GTGT/hoàn thuế GTGT, tính vào chi phí tính thuế TNDN, hợp thức hàng hóa mua trôi nổi, buôn lậu..

Đề nghị Cục Thuế căn cứ hành vi vi phạm thực tế và quy định tại các văn bản pháp luật để kịp thời xử lý về thuế theo đúng quy định hoặc củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan Công an đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

– Cục Thuế trực tiếp quản lý thuế đối với doanh nghiệp thuộc danh sách 524 doanh nghiệp tiến hành rà soát, nếu phát hiện doanh nghiệp có xuất hóa đơn bán ra cho doanh nghiệp ở địa phương khác đã phát hành trong năm 2020, năm 2021, năm 2022, không có trong dữ liệu hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế thì kịp thời có văn bản thông báo gửi đến cơ quan thuế liên quan, tiến hành nhập thông tin lên ứng dụng xác minh hóa đơn để phối hợp, đối chiếu, rà soát, xử lý theo quy định.

– Tổng cục Thuế chuyển các Phụ lục đính kèm Công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023 gồm:

+ Phụ lục số 1: Danh sách 524 doanh nghiệp.

+ Phụ lục số 2: Bảng kê hóa đơn sử dụng của 524 doanh nghiệp đã kê khai thuế GTGT, thuế TNDN.

+ Phụ lục số 3: Bảng tổng hợp kết quả rà soát, xử lý về thuế đối với việc sử dụng hóa đơn của 524 doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả rà soát, xử lý vi phạm về thuế, hóa đơn tổng hợp theo Phụ lục số 2, Phụ lục số 3 đính kèm Công văn 1798/TCT-TTKT năm 2023 gửi bản giấy về Tổng cục trước ngày 30/6/2023 (file mềm gửi về địa chỉ pttha@gdt.gov.vn.).

– Để hỗ trợ các Cục Thuế thực hiện rà soát hóa đơn, Tổng cục Thuế gửi dữ liệu hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp được khai thác từ hệ thống hóa đơn điện tử trong năm 2021, năm 2022 phân tách file theo từng cơ quan thuế quản lý, gồm:

+ Dữ liệu hóa đơn điện tử bán ra của 524 doanh nghiệp (mst) phân tách file theo Cơ quan thuế Hà Nội, Cơ quan thuế Hồ Chí Minh quản lý.

+ Danh sách doanh nghiệp (mst) có sử dụng hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp phân tách file theo từng cơ quan thuế quản lý;

+ Danh sách doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp nhưng không phân tách theo cơ quan thuế quản lý do mst tại trường “NMMST” không tra cứu được thông tin cơ quan thuế quản lý ở ứng dụng TMS. Đề nghị Cục Thuế, Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn đối chiếu với doanh nghiệp quản lý tại địa phương để rà soát.

Đề nghị các Cục Thuế có văn bản giấy hoặc văn bản điện tử gửi về địa chỉ thư điện tử pttha@gdt.gov.vn thông báo đầu mối nhận file dữ liệu hóa đơn điện tử (họ và tên, chức vụ, phòng/ban, số điện thoại di động, địa chỉ email nội bộ ngành). Liên hệ Cục Thanh tra-Kiểm tra thuế (đ/c Phạm Thị Thanh Hà, số điện thoại 0989957255).

(3) Cơ quan thuế ban hành thông báo đề nghị doanh nghiệp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không mã của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trước công văn trên doanh nghiệp cẩn rà soát lại các hoá đơn tại trụ sở của mình.

Danh sách 524 doanh nghiệp gặp rủi ro về thuế theo công văn 1797/TCT-TTKT

Mã số thuế Tên người nộp thuế Tên Tỉnh/Thành Phố
302436988 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAN LẤP VÀ VẬN TẢI HẢI ÂU TP Hồ Chí Minh
303458208 CÔNG TY TNHH TMDV SẮT THÉP HÀO MỸ TP Hồ Chí Minh
303862178 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ QUẢNG CÁO G5 TP Hồ Chí Minh
304515392 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HOÀNG TÂM TP Hồ Chí Minh
307712504 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ THỊNH VƯỢNG TP Hồ Chí Minh
309738723 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MIỀN NAM TP Hồ Chí Minh
310385575 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẬN TẢI HIỂU MINH TP Hồ Chí Minh
310922928 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AQUAVINA TP Hồ Chí Minh
305237483 CÔNG TY TNHH THƯƠNG M ẠI MÔI TRƯỜNG THẾ PHONG TP Hồ Chí Minh
102635672 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KINH DOANH XĂNG DẦU TOTAL PETRO Hà Nội
102595927 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AERMEC Hà Nội
307241566 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI HƯNG LỘC TP Hồ Chí Minh
309119924 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VLXD THÀNH TRUNG TP Hồ Chí Minh
309306219 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GỖ LÊ PHÚC TP Hồ Chí Minh
309590160 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯƠNG THẢO TP Hồ Chí Minh
310460039 CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN THANH THÀNH TP Hồ Chí Minh
3602450629 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẬN CHUYỂN MINH THU TP Hồ Chí Minh
310767729 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRANG TRÍ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG HOÀNG AN TP Hồ Chí Minh
311024606 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA THỦY MỘC TP Hồ Chí Minh
311314087 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN LẠNH HÙNG HẢI TP Hồ Chí Minh
311285975 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẠT HƯNG THỊNH TP Hồ Chí Minh
311645258 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ ẨM THỰC NHƠN ĐỨC TP Hồ Chí Minh
311668093 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH TÙNG GIA TP Hồ Chí Minh
311715339 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VƯƠNG BÌNH TP Hồ Chí Minh
311770160 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP VÀ VLXD HOÀNG PHONG TP Hồ Chí Minh
105957043 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG TP Hồ Chí Minh
312280881 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI NAM TRUNG BỘ TP Hồ Chí Minh
311779389 CÔNG TY TNHH VLXD THUẬN HUY ATS TP Hồ Chí Minh
311901085 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN SƠN HÀ TP Hồ Chí Minh
312051137 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG AN PHONG TP Hồ Chí Minh
312051031 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG TIẾN TP Hồ Chí Minh
312060205 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC NGUYÊN TP Hồ Chí Minh
312122613 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN PHÚ GIA TP Hồ Chí Minh
312123670 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA NAM Á TP Hồ Chí Minh
312124586 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM MAI ANH TP Hồ Chí Minh
312134898 CÔNG TY TNHH KINH DOANH GỖ VÀ TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT THÁI ĐIỀN TP Hồ Chí Minh
312146389 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG HOÀNG THIÊN TP Hồ Chí Minh
312181591 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN THÀNH ĐẠT TP Hồ Chí Minh
106125506 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG TRỐNG ĐỒNG Hà Nội
312292580 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẬN TẢI QUANG NGUYỄN TP Hồ Chí Minh
312314160 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THÁI PHONG TP Hồ Chí Minh
312376865 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN ÁNH TRĂNG BẠC TP Hồ Chí Minh
312442405 CÔNG TY TNHH XNK TM DV TRƯỜNG HƯNG TP Hồ Chí Minh
312684877 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUÝ TÂN TP Hồ Chí Minh
312686313 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT VƯƠNG TP Hồ Chí Minh
312755581 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VŨ PHÁT TP Hồ Chí Minh
312843213 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRIỆU NGUYÊN TP Hồ Chí Minh
312514106 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU VẬN TẢI NHẬT NÔNG TP Hồ Chí Minh
312571351 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LƯƠNG CHÍ ĐỨC TP Hồ Chí Minh
312583269 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO THẮNG LỢI TP Hồ Chí Minh
312614742 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN VIÊN TP Hồ Chí Minh
312636295 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KIẾN YÊN TP Hồ Chí Minh
312731502 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH ĐIỆN VÂN NAM TP Hồ Chí Minh
312791276 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỆT MAY GIA TRẦN PHÁT TP Hồ Chí Minh
312801527 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH LONG TP Hồ Chí Minh
312854871 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ SAN LẤP SÀI GÒN TP Hồ Chí Minh
312893126 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GỖ XUÂN THẾ TP Hồ Chí Minh
312929206 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG ẨM THỰC HẢI ĐĂNG TP Hồ Chí Minh
312947318 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI QUÍ CHƯƠNG TP Hồ Chí Minh
312987335 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRẦN KIỀU TP Hồ Chí Minh
312996876 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ LƯỚI ĐIỆN TOÀN CẦU TP Hồ Chí Minh
313005937 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN TUẤN KIỆT TP Hồ Chí Minh
313012204 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC MẠNH TP Hồ Chí Minh
313090428 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT PHÚC NGÂN TP Hồ Chí Minh
313162859 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỦY HỒNG LAM TP Hồ Chí Minh
313198277 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC TẾ SG TP Hồ Chí Minh
313201586 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN GỖ PHÁT LỢI TP Hồ Chí Minh
313246650 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO HÒA LẠC TP Hồ Chí Minh
313035667 CÔNG TY TNHH XNK VÀ KINH DOANH NHIÊN LIỆU TESCO TP Hồ Chí Minh
313096370 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRỌNG HOÀNG TP Hồ Chí Minh
313105850 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ GIẢI TRÍ LÊ DUY TP Hồ Chí Minh
106809707 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK VÀ KINH DOANH NHIÊN LIỆU SFC TP Hồ Chí Minh
313201709 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO BẢO LONG TP Hồ Chí Minh
313250262 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG THẾ VINH TP Hồ Chí Minh
313270452 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI THẮNG TP Hồ Chí Minh
313277296 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN NHỰA LINH HƯƠNG TP Hồ Chí Minh
313315632 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT CƠ BẢN PHÁT THỊNH TP Hồ Chí Minh
313316989 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ THU GOM PHẾ LIỆU TẤN TÀI TP Hồ Chí Minh
106885930 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ NHIÊN LIỆU 68 Hà Nội
313329402 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ NHIÊN LIỆU CABALA VIỆT NAM TP Hồ Chí Minh
313363019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN GỖ LỘC HƯNG TP Hồ Chí Minh
106915247 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẬN TẢI AN KHÁNH Hà Nội
313386545 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG LONG DUYÊN TP Hồ Chí Minh
313402934 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI TRUNG XUÂN TP Hồ Chí Minh
313483267 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT TP Hồ Chí Minh
313522572 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PCCC VÀ BHLD ĐẠI TẤN TP Hồ Chí Minh
3603319602 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC NGỌC THỨ TP Hồ Chí Minh
313614801 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÊ NGUYỄN TP Hồ Chí Minh
313720969 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP VIỆT NGA TP Hồ Chí Minh
313396582 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI HOÀNG BÁCH TP Hồ Chí Minh
313423518 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VLXD AN ĐẠI DƯƠNG TP Hồ Chí Minh
313559886 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & THI CÔNG XÂY DỰNG SÁNG TẠO TP Hồ Chí Minh
313570664 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ Ý TƯỞNG TP Hồ Chí Minh
313580486 CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI AN BÌNH TP Hồ Chí Minh
313600975 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ THIÊN VÂN TP Hồ Chí Minh
313625641 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VLXD VÀ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT TP Hồ Chí Minh
313649554 CÔNG TY TNHH KINH DOANH BHLD VÀ PCCC 24H TP Hồ Chí Minh
313662499 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN GỖ ĐỒNG BẢO TP Hồ Chí Minh
313666542 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĂN PHÒNG PHẨM QUỐC UY TP Hồ Chí Minh
313688578 CÔNG TY TNHH VLXD VÀ THIẾT KẾ THI CÔNG QUANG VINH TP Hồ Chí Minh
313758169 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MỸ NGHỆ ĐỒNG PHỤNG TP Hồ Chí Minh
313780848 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NHỰA VÀ BAO BÌ MINH PHÁT TP Hồ Chí Minh
313794791 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY MẶC QUÝ DƯƠNG TP Hồ Chí Minh
3702477906 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SÔNG HỒNG THÁI BÌNH TP Hồ Chí Minh
314006806 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHIÊN LIỆU CHẤT VIỆT TP Hồ Chí Minh
314027683 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA HOÀNG NAM TP Hồ Chí Minh
313815025 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẤY VÀ BAO BÌ GIA HÂN TP Hồ Chí Minh
313827422 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN LƯỚI NGỌC ĐĂNG KHOA TP Hồ Chí Minh
313861991 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIẤY BAO BÌ TRIỀU CHÂU TP Hồ Chí Minh
313891594 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẶNG SA TP Hồ Chí Minh
313901940 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VIỄN THÔNG ĐỨC SÁU TP Hồ Chí Minh
313912519 CÔNG TY TNHH KINH DOANH BHLD VÀ PCCC ANH PHƯƠNG NGUYỄN TP Hồ Chí Minh
313916489 CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI ĐẤT XANH TP Hồ Chí Minh
313925571 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – SẢN XUẤT – XÂY DỰNG LÊ VŨ TP Hồ Chí Minh
313936799 CÔNG TY TNHH XNK DV KINH DOANH NHIÊN LIỆU SINOPEC TP Hồ Chí Minh
313955248 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỆT MAY LIÊN PHƯƠNG TP Hồ Chí Minh
313976350 CÔNG TY TNHH BHLĐ VÀ PCCC VIỆT GIANG TP Hồ Chí Minh
314000716 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT ECOCHEM TP Hồ Chí Minh
314006228 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHIẾN VÀNG TP Hồ Chí Minh
314026337 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT NHỰA VŨ PHONG TP Hồ Chí Minh
314044223 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẮT THÉP PHƯỚC THẮNG TP Hồ Chí Minh
314058201 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HIẾU CƯỜNG TP Hồ Chí Minh
314059678 CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHIÊN LIỆU DUY TÂN TP Hồ Chí Minh
314065047 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KHÁNH TP Hồ Chí Minh
314102443 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG ĐẠI VIỆT TP Hồ Chí Minh
314201116 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ LONG HẠNH TP Hồ Chí Minh
314064300 CÔNG TY TNHH KINH DOANH GỖ VÀ TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT NHẬT ANH TP Hồ Chí Minh
314171736 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI THANH TÍN TP Hồ Chí Minh
314206354 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN PHÁT SÁNG TP Hồ Chí Minh
314227548 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐO ĐẠC MINH THÁI TP Hồ Chí Minh
107733401 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM TRUNG BỘ Hà Nội
314258698 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SẮT THÉP VÀ PHẾ LIỆU SEN VÀNG TP Hồ Chí Minh
107755557 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ VẬT TƯ ĐIỆN PHÚ QUÝ VIỆT NAM Hà Nội
314288290 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẦM SEN TP Hồ Chí Minh
314290525 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT NHẬT AN TP Hồ Chí Minh
314294047 CÔNG TY TNHH PCCC VÀ BHLD MINH LONG TP Hồ Chí Minh
314306119 CÔNG TY TNHH ĐOÀN VĂN PHÁP TP Hồ Chí Minh
314306655 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG BRAND TP Hồ Chí Minh
314311817 CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA BUÔN BÁN PHỤ TÙNG Ô TÔ AN KHIẾT TP Hồ Chí Minh
107799071 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM PHÚC LỘC Hà Nội
314343706 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MIỀN ĐÔNG TP Hồ Chí Minh
314350848 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VLXD ĐÔNG SÀI GÒN TP Hồ Chí Minh
314366164 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KINH DOANH PHỤ LIỆU MAY MẶC PHÙNG TRANG TP Hồ Chí Minh
314382536 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN TÂM TP Hồ Chí Minh
314519808 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT GIÁP NHUNG TP Hồ Chí Minh
314539995 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT DUY TP Hồ Chí Minh
314388030 CÔNG TY TNHH TMDV LÂM SẢN NGỌC CHÂU TP Hồ Chí Minh
314395704 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRUNG KIÊN TP Hồ Chí Minh
107854156 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN ĐÔNG Hà Nội
314434174 CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA VÀ BÁN BUÔN PHỤ TÙNG Ô TÔ QUỐC HƯNG TP Hồ Chí Minh
314460544 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN THÀNH TP Hồ Chí Minh
314463841 CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CƠ KHÍ KIM CHÁNH PHÁT TP Hồ Chí Minh
314470976 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỒ GỖ VÀ VẬT LIỆU GIA HOÀNG TP Hồ Chí Minh
314474667 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT – NHẬP KHẨU TONY TP Hồ Chí Minh
314484619 CÔNG TY TNHH TMDV VÀ SẢN XUẤT PHÁT ĐẠT SÀI GÒN TP Hồ Chí Minh
314493211 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAN LẤP VÀ VẬN TẢI SÀI GÒN TP Hồ Chí Minh
314495868 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO THĂNG LONG TP Hồ Chí Minh
314499541 CÔNG TY TNHH TM TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO ĐẠI DƯƠNG XANH TP Hồ Chí Minh
314522254 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VLXD VÀ XÂY DỰNG DƯƠNG MINH TP Hồ Chí Minh
314555940 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA MẶT TRỜI TP Hồ Chí Minh
314573410 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THẾ KỶ TP Hồ Chí Minh
314576404 CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG HƯNG THÀNH TP Hồ Chí Minh
314592935 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VISION FARM TP Hồ Chí Minh
107984356 CÔNG TY TNHH KINH DOANH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP HẢI VÂN Hà Nội
314654324 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP HÒA PHÁT TP Hồ Chí Minh
314672122 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG VĂN GIẢNG TP Hồ Chí Minh
314689422 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP VIỆT ÚC TP Hồ Chí Minh
314608247 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN HƯƠNG PHỐ TP Hồ Chí Minh
314628959 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TRUNG THÀNH SG TP Hồ Chí Minh
314640145 CÔNG TY TNHH TM DV NHÀ HÀNG GARDEN FOOD TP Hồ Chí Minh
314641639 CÔNG TY TNHH XNK VÀ KINH DOANH XĂNG DẦU PEC OIL TP Hồ Chí Minh
314643611 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP Á CHÂU TP Hồ Chí Minh
314645577 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP MẠNH PHÁT TP Hồ Chí Minh
314651940 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẠI CÁT TP Hồ Chí Minh
314661392 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC NHÀ HÀNG HIỀN DƯƠNG TP Hồ Chí Minh
314661787 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH SƠN THỦY TP Hồ Chí Minh
314701278 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN ẤN BAO BÌ HỨA LÊ TP Hồ Chí Minh
314709414 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA LÝ NGUYỄN TP Hồ Chí Minh
108048007 CÔNG TY TNHH KINH DOANH ẨM THỰC NHA TRANG TP Hồ Chí Minh
108059802 CÔNG TY TNHH TM DV HÙNG PHÚ THANH Hà Nội
314737059 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP VIỆT NHẬT TP Hồ Chí Minh
314754696 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC THĂNG HOA TP Hồ Chí Minh
314744313 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP HOA SEN TP Hồ Chí Minh
314819375 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẬN TẢI NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN VƯỜN CAU TP Hồ Chí Minh
314934434 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG HỒNG LAM TP Hồ Chí Minh
314945884 CÔNG TY TNHH ĐTTM VÀ XÂY DỰNG HOÀNG GIA TP Hồ Chí Minh
314950387 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGÔ TIẾN LỘC TP Hồ Chí Minh
314770137 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHỰA NHƯ Ý TP Hồ Chí Minh
314794642 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC PHƯƠNG TRANG TP Hồ Chí Minh
314818910 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAN LẤP VÀ VẬN TẢI MIỀN TÂY TP Hồ Chí Minh
108121183 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHAN QUYỀN Hà Nội
314823357 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẮT THÉP ĐỨC MẠNH TP Hồ Chí Minh
314867499 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO MK TP Hồ Chí Minh
314901326 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH MINH PHÁT TP Hồ Chí Minh
314909237 CÔNG TY TNHH TMDV NHỰA PHÁT NGUYỄN TP Hồ Chí Minh
314914653 CÔNG TY TNHH DVTM QUỐC TRUNG TP Hồ Chí Minh
314938245 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HOA LÂM TP Hồ Chí Minh
314941488 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MÁY MÓC THIẾT BỊ BÌNH MINH TP Hồ Chí Minh
314946768 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN LÊ ĐẰNG TP Hồ Chí Minh
314950531 CÔNG TY TNHH TM DV VÀ CƠ KHÍ MÁY MÓC PHƯƠNG NHẬT TP Hồ Chí Minh
314955307 CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA VÀ BÁN BUÔN PHỤ TÙNG Ô TÔ HOÀNG MINH TP Hồ Chí Minh
314965400 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU THUẬN TIẾN TP Hồ Chí Minh
108220466 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOA HIỀN Hà Nội
314986295 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ VIỆT TRUNG TP Hồ Chí Minh
315025819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI MỘC THANH TP Hồ Chí Minh
315045558 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC VIỆT TIẾN TP Hồ Chí Minh
108301274 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRỌNG HUY Hà Nội
314983417 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG Ý TP Hồ Chí Minh
314997113 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI HẢI QUÂN TP Hồ Chí Minh
314998290 CÔNG TY TNHH TMDV CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU MINH CHÂU TP Hồ Chí Minh
315000980 CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY MÓC CƠ KHÍ HÙNG DŨNG TP Hồ Chí Minh
315014013 CÔNG TY TNHH BHLĐ VÀ PCCC NAM THÀNH TP Hồ Chí Minh
315019854 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NHỰA VÀ BAO BÌ PHÁT LỘC TP Hồ Chí Minh
315034267 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TTC VIỆT NAM TP Hồ Chí Minh
315040831 CÔNG TY TNHH DU LỊCH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NHỮNG NGƯỜI BẠN TP Hồ Chí Minh
315048608 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VĂN THIẾT TP Hồ Chí Minh
315056158 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ IN ẤN QUẢNG CÁO ĐỨC GIANG TP Hồ Chí Minh
315077239 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN ĐẠI PHÁT TP Hồ Chí Minh
315079042 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NGUYÊN KHANG VIỆT NAM TP Hồ Chí Minh
315082648 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ K VÀ H TP Hồ Chí Minh
315085416 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÓA CHẤT XUYÊN VIỆT TP Hồ Chí Minh
315089410 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP MAVYCO TP Hồ Chí Minh
108318380 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG ẨM THỰC NÉT HUẾ Hà Nội
315108617 CÔNG TY TNHH TM DV CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ MÁY MÓC BÙI QUANG TP Hồ Chí Minh
108327064 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG PHAN QUỐC Hà Nội
315110486 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ VẬT LIỆU HOÀNG VŨ TP Hồ Chí Minh
315122379 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XE HƠI THÀNH DANH TP Hồ Chí Minh
315133959 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH HIẾU TP Hồ Chí Minh
315144439 CÔNG TY TNHH TM DV THU GOM PHẾ LIỆU VÀ KINH DOANH SẮT THÉP MINH NHẬT TP Hồ Chí Minh
315113198 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP HÒA PHÁT TP Hồ Chí Minh
315131655 CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA VÀ BÁN BUÔN PHỤ TÙNG Ô TÔ HỒ GIA PHÁT TP Hồ Chí Minh
315138668 CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP KIM NGÂN TP Hồ Chí Minh
315139710 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG ROMA TP Hồ Chí Minh
315144291 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NHỰA THANH LỘC TP Hồ Chí Minh
315151274 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỀN LONG TP Hồ Chí Minh
108358464 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ẨM THỰC THUẬN THÀNH Hà Nội
315156667 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG MINH NGUYỆT TP Hồ Chí Minh
315161018 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TMDV BẢO ANH TP Hồ Chí Minh
315163079 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI PHẠM MINH TP Hồ Chí Minh
108370126 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỲNH HƯƠNG Hà Nội
315177642 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ KINH DOANH XĂNG DẦU TÍN NGHĨA TP Hồ Chí Minh
315177593 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIA THỊNH TP Hồ Chí Minh
315179223 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI GIA THÀNH TP Hồ Chí Minh
108387232 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN BUÔN PHỤ TÙNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ NGUYỄN PHÚ Hà Nội
315220295 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÙNG THỊNH TP Hồ Chí Minh
315219902 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT IN ẤN BAO BÌ VÀ KINH DOANH HÓA CHẤT ĐỒNG TIẾN TP Hồ Chí Minh
315224645 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG ĐIỂM HẸN SÀI GÒN TP Hồ Chí Minh
315180469 CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT MAY MẶC ANH THƯ TP Hồ Chí Minh
315182113 CÔNG TY TNHH XNK VÀ KINH DOANH SẮT THÉP POMINA TP Hồ Chí Minh
108376495 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG ẨM THỰC TÂY BẮC Hà Nội
315188041 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XÂY DỰNG TÂN HIỆP PHÁT TP Hồ Chí Minh
315187859 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG HÙNG HOÀNG TP Hồ Chí Minh
315188725 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHÁT ĐẠT TP Hồ Chí Minh
108374628 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ KINH DOANH NHIÊN LIỆU ECO PETRO Hà Nội
315194870 CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN MÁY MÓC PHỤ TÙNG CƠ KHÍ TRƯỜNG HẢI TP Hồ Chí Minh
315209100 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI NAM ĐỒNG TIẾN TP Hồ Chí Minh
315209492 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỆT MAY GIA ĐỊNH TP Hồ Chí Minh
315211501 CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP VẠN LỢI TP Hồ Chí Minh
315222091 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ MÁY MÓC SÀI GÒN TP Hồ Chí Minh
108403325 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG THÀNH CÔNG VINAKO TP Hồ Chí Minh
108414398 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN SƠN THIÊN Hà Nội
315240326 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU DIỆP THANH TP Hồ Chí Minh
315249350 CÔNG TY TNHH DVTM GIẤY VIỆT HÀ TP Hồ Chí Minh
315272328 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP VIỆT HÀN TP Hồ Chí Minh
108461863 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÒA AN Hà Nội
315318854 CÔNG TY TNHH TMDV BAO BÌ VÀ HÓA CHẤT MINH PHÁT TP Hồ Chí Minh
315354958 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK HUỲNH TẤN TP Hồ Chí Minh
315264020 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN HÒA PHÁT TP Hồ Chí Minh
315267215 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TIÊN PHONG TP Hồ Chí Minh
108432118 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẾ ANH Hà Nội
315273466 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA KHÁNH PHÁT TP Hồ Chí Minh
315279771 CÔNG TY TNHH XNK VÀ KINH DOANH XĂNG DẦU FULE SÀI GÒN TP Hồ Chí Minh
315291338 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ MINH KHAI TP Hồ Chí Minh
315318276 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ẨM THỰC HOÀI THƯƠNG TP Hồ Chí Minh
108467336 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIANG ĐỊNH Hà Nội
315331608 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG IZI TP Hồ Chí Minh
315336998 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG NGỌC QUỲNH TP Hồ Chí Minh
108480552 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC LÀNH Hà Nội
108492685 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ HÀ LÂM Hà Nội
315373679 CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU VẬN TẢI PETRO SÀI GÒN TP Hồ Chí Minh
108505334 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN PHỤC HƯNG Hà Nội
315378606 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỆT MAY BAMBOO TP Hồ Chí Minh
315381648 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT IN ẤN BAO BÌ VÀ HÓA CHẤT THẾ GIA PHÁT TP Hồ Chí Minh
315392199 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM GỖ THANH HIẾU TP Hồ Chí Minh
315457022 CÔNG TY TNHH XNK VÀ KINH DOANH XĂNG DẦU TIMEXCO TP Hồ Chí Minh
315392833 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ KINH DOANH NHIÊN LIỆU CAGICO TP Hồ Chí Minh
315400971 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU MINH QUANG TP Hồ Chí Minh
315404246 CÔNG TY TNHH TMDV NHIÊN LIỆU VƯỢNG THỊNH CƯỜNG TP Hồ Chí Minh
315406927 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG THỐNG NHẤT TP Hồ Chí Minh
315415801 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ NHIÊN LIỆU CHÂN TRỜI MỚI TP Hồ Chí Minh
108532031 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THANH XUÂN Hà Nội
315412487 CÔNG TY TNHH NHỰA CAO CẤP PHÚC VIỆT TP Hồ Chí Minh
315439489 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIẤY LONG THÀNH TP Hồ Chí Minh
315467020 CÔNG TY TNHH MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ CƠ KHÍ MINH ANH TP Hồ Chí Minh
315469010 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG TÔ THU MEDIA TP Hồ Chí Minh
315470224 CÔNG TY TNHH HẠT ĐIỀU HOÀNG LINH TP Hồ Chí Minh
315470584 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VPP HÀNG ĐẦU TP Hồ Chí Minh
315487267 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG ĐÔNG DƯƠNG TP Hồ Chí Minh
315514055 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ MAY MẶC QUỲNH HẢI TP Hồ Chí Minh
315531903 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN MINH CHÍNH TP Hồ Chí Minh
108640534 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG XANH GREEN Hà Nội
315556827 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG ẨM THỰC DÌN KÝ TP Hồ Chí Minh
315567339 CÔNG TY THHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG THIÊN HOÀNG TP Hồ Chí Minh
315564514 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THU GOM PHẾ LIỆU NGỌC HẠNH TP Hồ Chí Minh
315614081 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚC ĐẠI HƯNG TP Hồ Chí Minh
315642716 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HÓA CHẤT HIỆP PHÁT TP Hồ Chí Minh
315558422 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHẨM THỦY NGỌC TP Hồ Chí Minh
315558824 CÔNG TY TNHH TMDV HÓA CHẤT MAI HOÀNG TP Hồ Chí Minh
315565282 CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC NGÃI TP Hồ Chí Minh
108654720 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ THỊNH VƯỢNG Hà Nội
315592670 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG KIẾN VÀNG TP Hồ Chí Minh
315596259 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MỸ NHUNG TP Hồ Chí Minh
315604679 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XE HƠI SÀI GÒN TP Hồ Chí Minh
315616699 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DỆT MAY HƯNG THỊNH TP Hồ Chí Minh
315646735 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC HƯNG TP Hồ Chí Minh
315657462 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ KIM SANG TP Hồ Chí Minh
315661557 CÔNG TY TNHH TMDV VÀ ĐẦU TƯ QUANG ANH TP Hồ Chí Minh
315673288 CÔNG TY TNHH KINH DOANH GỖ VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT BAN MÊ TP Hồ Chí Minh
315667598 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COTTA TP Hồ Chí Minh
315678857 CÔNG TY TNHH SẮT THÉP VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT AN TP Hồ Chí Minh
315681049 CÔNG TY TNHH XNK CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM GIA PHÚ TP Hồ Chí Minh
315689087 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TOÀN CẦU XANH TP Hồ Chí Minh
315694545 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC HOÀNG KIM TP Hồ Chí Minh
315694714 CÔNG TY TNHH VĂN HÓA ẨM THỰC MINH TRUNG TP Hồ Chí Minh
3603643768 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM SƠN HÙNG TP Hồ Chí Minh
315700238 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ CHIẾN THẮNG TP Hồ Chí Minh
315701150 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VẬN TẢI VÀ KINH DOANH NHIÊN LIỆU PETRO VN TP Hồ Chí Minh
315701129 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG BIỂN ĐÔNG TP Hồ Chí Minh
315732529 CÔNG TY TNHH KIM NHẬT VIỆT TP Hồ Chí Minh
315761897 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ẨM THỰC SÀI GÒN TP Hồ Chí Minh
315706984 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN LỬA VIỆT TP Hồ Chí Minh
108773044 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NHIÊN LIỆU COMECO Hà Nội
315721083 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG AN GIA TP Hồ Chí Minh
315723813 CÔNG TY TNHH TMDV LÂM SẢN NHẤT TÍN TÂM TP Hồ Chí Minh
315723323 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG ĐỒNG HƯƠNG TP Hồ Chí Minh
315735110 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BHLD VÀ PCCC ĐỒNG TÂM TP Hồ Chí Minh
315734163 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XINH LONG TP Hồ Chí Minh
315739972 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TP TP Hồ Chí Minh
315750510 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ BAVICO HÓC MÔN TP Hồ Chí Minh
315754096 CÔNG TY TNHH TM DV NHÀ HÀNG FOOD HOUSE TP Hồ Chí Minh
315767842 CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI HẢI HÙNG TP Hồ Chí Minh
108806839 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT SẮT THÉP VÀ CƠ KHÍ LÊ TẤN Hà Nội
315772754 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG THUYỀN BUỒM TP Hồ Chí Minh
315783040 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SỰ KIỆN LỬNG MẬT SÀI GÒN TP Hồ Chí Minh
315798248 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC HƯƠNG LAN TP Hồ Chí Minh
315816169 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DỆT MAY DIỆP NHI TP Hồ Chí Minh
315827636 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ KIẾN VIỆT TP Hồ Chí Minh
315826777 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ẨM THỰC PHÚ QUỐC TP Hồ Chí Minh
315851692 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG MAY MẶC THANH HÀ TP Hồ Chí Minh
315775603 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH KHA TP Hồ Chí Minh
315785256 CÔNG TY TNHH KINH DOANH GỖ VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT HÙNG TP Hồ Chí Minh
315792609 CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP AN THÀNH PHÁT TP Hồ Chí Minh
315833069 CÔNG TY TNHH SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT MIỀN NAM TP Hồ Chí Minh
315831897 CÔNG TY TNHH TM-DV TÍN VIỆT FOOD TP Hồ Chí Minh
315834418 CÔNG TY TNHH XD DV THIẾT KẾ VÀ CÂY CẢNH NOVA TP Hồ Chí Minh
315838814 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ MUA BÁN PHỤ TÙNG Ô TÔ TÍN PHÁT TP Hồ Chí Minh
315850829 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CAO THẮNG TP Hồ Chí Minh
315851452 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN PHÒNG PHẨM QUANG HƯNG TP Hồ Chí Minh
315865462 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ CHÍNH XÁC NGỌC DƯƠNG TP Hồ Chí Minh
315875598 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ YẾN TP Hồ Chí Minh
315884426 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG SONG NGƯ TP Hồ Chí Minh
315886825 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHIÊN LIỆU VÀ VẬN TẢI NHẬT DIỆP TP Hồ Chí Minh
315903573 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TEXACO TP Hồ Chí Minh
315911510 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI NHIÊN LIỆU TRÍ TÀI TP Hồ Chí Minh
315944837 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN QUÊ NHÀ TP Hồ Chí Minh
315950220 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ NHIÊN LIỆU MIPECO TP Hồ Chí Minh
315964054 CÔNG TY TNHH XNK SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC MINH TÂM TP Hồ Chí Minh
315970869 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THỜI TRANG P.I.C TP Hồ Chí Minh
315969694 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DỆT MAY BÔNG SEN VÀNG TP Hồ Chí Minh
315973838 CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG THÀNH LUÂN TP Hồ Chí Minh
315908532 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VẬN TẢI VĂN MỸ VIỆT NAM TP Hồ Chí Minh
315917199 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ NHƯ AN TP Hồ Chí Minh
315919598 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VLXD NHÀ XINH TP Hồ Chí Minh
315939153 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ HOA KỲ TP Hồ Chí Minh
315963741 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ VIỆT PHÁP TP Hồ Chí Minh
315966615 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HÓA CHẤT VÀ BAO BÌ HƯNG THỊNH TP Hồ Chí Minh
315976444 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH VLXD VINH PHÁT VN TP Hồ Chí Minh
315985600 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ – XÂY DỰNG – TRANG TRÍ NỘI THẤT NHẤT TÂM TP Hồ Chí Minh
316002116 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH VÀ THIẾT BỊ MINH HẢI TP Hồ Chí Minh
315999096 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNG TP Hồ Chí Minh
316014841 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG BIỂN RỪNG TP Hồ Chí Minh
316016239 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA VÀ BAO BÌ QUỐC BÌNH TP Hồ Chí Minh
316029742 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIA THỊNH TP Hồ Chí Minh
316036852 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG HỘI NGỘ TP Hồ Chí Minh
316057891 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHÀ HÀNG ẨM THỰC TRUNG HOA TP Hồ Chí Minh
316062210 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC MAI VÀNG TP Hồ Chí Minh
316204345 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HỒNG HẠNH TP Hồ Chí Minh
316218644 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI PHÚC HÒA TP Hồ Chí Minh
316649792 CÔNG TY TNHH KINH DOANH GIẤY PHÚC QUÂN TP Hồ Chí Minh
316034894 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG NĂM LỬA TP Hồ Chí Minh
316043088 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG LOAN TP Hồ Chí Minh
316067000 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PCCC VÀ BHLD PHƯƠNG ANH TP Hồ Chí Minh
316141409 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG HOA SƠN QUÁN TP Hồ Chí Minh
316147915 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC VIỆT THỊNH PHÁT TP Hồ Chí Minh
316361179 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TANA TP Hồ Chí Minh
316373008 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THÀNH PHÚC TP Hồ Chí Minh
316402900 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG ẨM THỰC VIỆT TP Hồ Chí Minh
316638504 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LẨU HAYU TP Hồ Chí Minh
316851783 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ALIFIN TP Hồ Chí Minh
316851896 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ẨM THỰC NAM BỘ TP Hồ Chí Minh
316856090 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN BẢO KHANG TP Hồ Chí Minh
316854304 CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG THANH TÚ TP Hồ Chí Minh
316853910 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ SÀI GÒN TP Hồ Chí Minh
316855467 CÔNG TY TNHH VLXD VÀ SAN LẤP HOÀI THANH TP Hồ Chí Minh
316855435 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG HƯƠNG LÚA TP Hồ Chí Minh
316860322 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NGÔ NGHĨA TP Hồ Chí Minh
316856975 CÔNG TY TNHH VLXD VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ TP Hồ Chí Minh
316857094 CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP VIỆT MỸ TP Hồ Chí Minh
316860072 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ NANOTEC TP Hồ Chí Minh
316859951 CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT GIẤY PHƯỢNG HOÀNG TP Hồ Chí Minh
316859422 CÔNG TY TNHH TM DV ÔNG MẬP FOOD TP Hồ Chí Minh
316859479 CÔNG TY TNHH TM DV NHÀ HÀNG HAI LÚA TP Hồ Chí Minh
316859239 CÔNG TY TNHH TM SX NHỰA VÀ IN ẤN BAO BÌ BẢO KHÔI TP Hồ Chí Minh
316858161 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM VÀ TIN HỌC THUẬN CƯỜNG TP Hồ Chí Minh
316864091 CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG MÁY MÓC CƠ KHÍ LÊ HUY TP Hồ Chí Minh
316864359 CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT GỖ HOÀNG PHÚC TP Hồ Chí Minh
316861742 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN GỖ VÀ NỘI THẤT VĂN THƯƠNG TP Hồ Chí Minh
316860971 CÔNG TY TNHH TM DV VPP VÀ TIN HỌC HOÀI NAM TP Hồ Chí Minh
316867712 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG AP MEDIA TP Hồ Chí Minh
316867381 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CÂY CẢNH TƯỜNG VI TP Hồ Chí Minh
316867286 CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN PHỤ TÙNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ TRỌNG SANG TP Hồ Chí Minh
316866148 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI VĂN VŨ TP Hồ Chí Minh
316871451 CÔNG TY TNHH TM DV HUY HOÀNG KIM TP Hồ Chí Minh
316869741 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG MOBA VIỆT TP Hồ Chí Minh
316875664 CÔNG TY TNHH TM DV GIAO NHẬN VẬN TẢI TUẤN ANH TP Hồ Chí Minh
316872864 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM SAN TP Hồ Chí Minh
316872504 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM GREEN FOOD TP Hồ Chí Minh
316871187 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM THẢO NGUYÊN TP Hồ Chí Minh
316875985 CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI BẮC TRUNG NAM TP Hồ Chí Minh
316875431 CÔNG TY TNHH XNK VÀ KINH DOANH NHIÊN LIỆU PACIFIC TP Hồ Chí Minh
316878351 CÔNG TY TNHH TM DV THU UYỂN TP Hồ Chí Minh
316878055 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT MÁY MÓC VÀ CƠ KHÍ NGỌC ĐỨC TP Hồ Chí Minh
316873272 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ KINH DOANH NHIÊN LIỆU SÀI GÒN MOBIL TP Hồ Chí Minh
316872938 CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐÔNG TÂY TP Hồ Chí Minh
316872511 CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT NGUYỄN THÔNG TP Hồ Chí Minh
316894963 CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHẨM MẠNH KHÔI TP Hồ Chí Minh
316895413 CÔNG TY TNHH TM DV HÙNG THANH PHƯƠNG TP Hồ Chí Minh
316898421 CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI DANKO TP Hồ Chí Minh
316943811 CÔNG TY TNHH XNK VÀ KINH DOANH SẮT THÉP XUYÊN Á TP Hồ Chí Minh
316944879 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ NHIÊN LIỆU THANH TUYỀN TP Hồ Chí Minh
316944660 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI PHƯƠNG BẢO AN TP Hồ Chí Minh
316944117 CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI THANH TRÚC TP Hồ Chí Minh
316945142 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ NGỌC HOÀI TP Hồ Chí Minh
317027138 CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN VLXD VÀ TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT PHÚC LÂM TP Hồ Chí Minh
317026367 CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐỨC DUY TP Hồ Chí Minh
317032522 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ANH MINH TP Hồ Chí Minh
317031198 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN MINH ANH TP Hồ Chí Minh
317031222 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ CƠ GIỚI QUỐC BẢO TP Hồ Chí Minh
317030388 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ SAN LẤP MINH KHANG TP Hồ Chí Minh
317028678 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI BẢO LONG TP Hồ Chí Minh
317028621 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VŨ TÂN PHÁT TP Hồ Chí Minh
317033237 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ ANH DŨNG TP Hồ Chí Minh
317033413 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIA HƯNG TP Hồ Chí Minh
317032988 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG QUANG KHẢI TP Hồ Chí Minh
317030268 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI TẤN PHONG TP Hồ Chí Minh
317030282 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỨC BÌNH TP Hồ Chí Minh
317030324 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHẤN PHONG TP Hồ Chí Minh
317030412 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT VŨ MINH ĐỨC TP Hồ Chí Minh
317047286 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨ KHÔI TP Hồ Chí Minh
317048579 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÔI ĐĂNG TP Hồ Chí Minh
317117053 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT ĐAN QUỲNH TP Hồ Chí Minh
317116973 CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN THIẾT BỊ VÀ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG HẠNH NGÂN TP Hồ Chí Minh
317117568 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CƠ KHÍ MÁY MÓC UY VŨ TP Hồ Chí Minh
317117448 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG PHẨM MẪN HOA TP Hồ Chí Minh
317116733 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GIẤY BĂNG TÂM TP Hồ Chí Minh
317120338 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ KINH DOANH NHIÊN LIỆU SÀI GÒN TOTAL TP Hồ Chí Minh
317120289 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ SÁCH VĂN LANG TP Hồ Chí Minh
317120377 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM HỮU ĐẠT TP Hồ Chí Minh
317120803 CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA VÀ MUA BÁN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG Ô TÔ HỮU NGHĨA TP Hồ Chí Minh
317121363 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC VĂN PHÒNG DIỆU HẰNG TP Hồ Chí Minh
317120666 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DỆT MAY NGỌC MINH KHUÊ TP Hồ Chí Minh
317120144 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN GỖ THÁI SƠN TP Hồ Chí Minh
317120112 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN GỖ CHÍ THANH TP Hồ Chí Minh
317119808 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT DIỆU TÚ TP Hồ Chí Minh
317121589 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG NGỌC ÁNH TP Hồ Chí Minh
317119646 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG ẨM THỰC XANH TP Hồ Chí Minh
317119572 CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHIÊN LIỆU MIPEC PETRO TP Hồ Chí Minh
317121268 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ GIA CÔNG NHỰA HOÀI NGÂN TP Hồ Chí Minh
317121243 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN VÀ THU GOM PHẾ LIỆU PHÚC THỊNH TP Hồ Chí Minh
317119607 CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG DIỆP NHƯ KHUÊ TP Hồ Chí Minh
317121596 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẮT THÉP VIỆT ĐỨC TP Hồ Chí Minh
317121211 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ KINH DOANH XĂNG DẦU KOSAN TP Hồ Chí Minh
317121067 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH GỖ ĐỨC THẮNG TP Hồ Chí Minh
317121483 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIA CÔNG MAY MẶC THẢO CHI TP Hồ Chí Minh
317122198 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC YẾN LINH TP Hồ Chí Minh
317122180 CÔNG TY TNHH XNK VÀ KINH DOANH XĂNG DẦU THALEXIM TP Hồ Chí Minh
317122215 CÔNG TY TNHH ẨM THỰC SINH THÁI BỜ SÔNG TP Hồ Chí Minh
317122173 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT CÁT TIÊN TP Hồ Chí Minh
317122166 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC THẰNG BỜM TP Hồ Chí Minh
317121719 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ ĐIỆN THIỆN NHÂN TP Hồ Chí Minh
317122286 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA GIA DỤNG VÀ NHỰA CÔNG NGHIỆP ĐẠI THỦY TP Hồ Chí Minh
317122342 CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẮT THÉP VÀ THU GOM PHẾ LIỆU MINH TRIẾT TP Hồ Chí Minh
317122367 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ TRƯỜNG PHÚC TP Hồ Chí Minh
317122455 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIẤY BÍCH THẢO TP Hồ Chí Minh
317122938 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ẨM THỰC MÓN NHẬT TP Hồ Chí Minh
317122952 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC HỒNG VÂN TP Hồ Chí Minh
317122945 CÔNG TY TNHH BÁN BUÔN PHỤ TÙNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ MINH QUANG TP Hồ Chí Minh
317117776 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ MÁY MÓC KIẾN VĂN TP Hồ Chí Minh
317123226 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẢI SỢI VÀ PHỤ LIỆU NGÀNH MAY TAM HÀ TP Hồ Chí Minh
317118184 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG AN HẠ TP Hồ Chí Minh
317118106 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI PHẠM THIÊN ÂN TP Hồ Chí Minh
317118233 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ĂN UỐNG ĐỆ NHẤT BBQ TP Hồ Chí Minh
317118226 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN GỖ KHÔI NGUYÊN TP Hồ Chí Minh
317118191 CÔNG TY TNHH XNK VÀ KINH DOANH NHIÊN LIỆU NIPPON OIL TP Hồ Chí Minh
317118240 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN ẤN QUẢNG CÁO KIM DƯƠNG TP Hồ Chí Minh
317118314 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÁY MÓC THIẾT BỊ HUY HOÀNG TP Hồ Chí Minh
317131058 CÔNG TY TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO NHÃ UYÊN VÂN TP Hồ Chí Minh
317146960 CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG BẢO TUỆ AN TP Hồ Chí Minh
317147033 CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA VÀ BÁN BUÔN PHỤ TÙNG Ô TÔ MẠNH HÙNG TP Hồ Chí Minh
317127453 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG PHỐ VIỆT TP Hồ Chí Minh
317145420 CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP VIỆT ÚC TP Hồ Chí Minh
317146819 CÔNG TY TNHH XNK SẮT THÉP VINASTEEL TP Hồ Chí Minh
317146939 CÔNG TY TNHH XNK VÀ GIA CÔNG MAY MẶC HẠNH DUYÊN TP Hồ Chí Minh
317145935 CÔNG TY TNHH TM DV BÁN BUÔN THIẾT BỊ ĐIỆN ÁNH DƯƠNG TP Hồ Chí Minh
317146590 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GIẤY VÀ BAO BÌ BẢO BÌNH TP Hồ Chí Minh
317147604 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN GIA HUY TP Hồ Chí Minh
317147587 CÔNG TY TNHH TMDV NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN HẠ SANG TP Hồ Chí Minh
317147594 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NHỰA VÀ BAO BÌ LOAN VŨ TP Hồ Chí Minh
317147481 CÔNG TY TNHH TM DV SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẮT THÉP VIỆT HÀN TP Hồ Chí Minh
317148460 CÔNG TY TNHH THU GOM PHẾ LIỆU VÀ KINH DOANH SẮT THÉP ANH TUẤN TP Hồ Chí Minh
317148492 CÔNG TY TNHH TMDV NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN ĐỨC TÀI TP Hồ Chí Minh
317150477 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN ẤN VÀ QUẢNG CÁO NHƯ NGỌC TP Hồ Chí Minh
317152932 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÔN THÉP VIỆT NGA TP Hồ Chí Minh
317199426 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HOÀNG HIẾU TP Hồ Chí Minh

Xem thêm danh sách Doanh nghiệp có rủi ro về thuế mới nhất 15/07/23 tại đây

Giải pháp để giảm thiểu rủi ro về hoá đơn cho Doanh nghiệp

Hiện nay, rất ít phần mềm kế toán có khả năng tích hợp hoá đơn điện tử trên phần mềm kế toán và cho phép xuất hoá đơn GTGT điện tử đầu ra và xử lý hoá đơn điện tử đầu vào như phần mềm kế toán Safebooks. Safebooks tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử Safe-invoice giúp giảm thiểu 80% nhập liệu của kế toán, giảm thiểu rủi ro sai phạm hoá đơn, dễ dàng lưu trữ, dễ dàng tra cứu

Phần mềm kế toán SAFEBOOKS

Hiện nay, chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP yêu cầu các doanh nghiệp phải áp dụng hóa đơn điện tử thay cho việc sử dụng hóa đơn giấy như trước đây. Điều này cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải cập nhật cách sử dụng, cũng như cách quản lý hóa đơn sao cho hợp lý, hiệu quả nhất.

Chia sẻ

Bài viết liên quan:

Công nghệ

Giới thiệu phần mềm xử lý hoá đơn điện tử đầu vào tự động ARITO INVOICE

Bạn đang đau đầu với việc xử lý xếp hóa đơn đầu vào chờ ghi sổ. Bạn tốn nhiều thời gian cho việc xử lý thủ công hóa đơn điện tử. Bạn cảm thấy nhàm chán vì phải lặp đi lặp lại nhiều lần các thao tác để chuyển hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp qua chứng từ kế toán. Bạn lo lắng vì có thể có sai sót trong quá trình nhập liệu hóa đơn đầu vào. Bạn đang rất cần một giải pháp để có thể xử lý tự động, nhanh gọn, chính xác dữ liệu

Quản lý nhân sự
Tin trong ngành

Quản lý nhân sự là gì? Quy trình quản lý nhân sự tối ưu nhất

Quản lý nhân sự là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động của mọi tổ chức, bởi vì con người được coi là tài nguyên quan trọng nhất và là yếu tố quyết định sự thành công của một tổ chức. Mục tiêu chính của quản lý nhân sự là đảm bảo rằng tổ chức có đủ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu công việc và mục tiêu chiến lược của tổ chức, đồng thời giữ cho nhân viên cảm thấy hài lòng và cam kết với công việc của họ. Kèm theo đó, tổ

quy trình sản xuất
Tin trong ngành

Quy trình sản xuất là gì? Xây dựng quy trình sản xuất hiệu quả

Trong ngành công nghiệp, quy trình sản xuất đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đó là bước cốt lõi giúp các doanh nghiệp chuyển đổi nguyên liệu thành sản phẩm cuối cùng. Không chỉ là quá trình đơn giản, quy trình sản xuất đòi hỏi sự tổ chức, quản lý và thực hiện một loạt các bước kỹ thuật một cách hiệu quả nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa nguồn lực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu “Quy trình sản xuất là gì?”, bản chất của quy trình sản

so sánh vas và ifrs
Tin trong ngành

VAS và IFRS là gì? So sánh ưu nhược điểm giữa VAS và IFRS

Báo cáo tài chính là một phần quan trọng trong việc cung cấp thông tin về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của một tổ chức. Để đảm bảo tính minh bạch và tin cậy trong báo cáo này, việc áp dụng các tiêu chuẩn kế toán phù hợp là không thể thiếu. Trong bối cảnh này, Vietnamese Accounting Standard (VAS) và International Financial Reporting Standards (IFRS) đều đóng vai trò quan trọng trong việc xác định cách lập và trình bày báo cáo tài chính. Hai hệ thống tiêu chuẩn này có những đặc điểm riêng,

Arito sẽ liên hệ lại quý Anh/Chị ngay!