quy trình quản lý công việc

Quy trình quản lý công việc hiệu quả cho mọi doanh nghiệp

Mục lục

Trong thời đại cạnh tranh ngày càng gay gắt, hiệu quả công việc là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Một quy trình quản lý công việc hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đề ra một cách nhanh chóng và chính xác, đồng thời giảm thiểu tối đa các rủi ro. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Arito tìm hiểu về những phương pháp và công cụ hiện đại giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình quản lý công việc, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc tích cực, sáng tạo và hiệu suất.

1. Quản lý thực hiện công việc là gì?

Quản lý thực hiện công việc là quá trình đảm bảo rằng công việc được thực hiện hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra. Quản lý thực hiện công việc bao gồm việc xác định mục tiêu và nhiệm vụ của công việc, phân công công việc cho từng cá nhân hoặc nhóm, theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện công việc, cung cấp hỗ trợ và động viên cho nhân viên.

Mục tiêu của quản lý thực hiện công việc là đảm bảo rằng công việc được thực hiện hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra. Quản lý thực hiện công việc bao gồm việc xác định mục tiêu và nhiệm vụ của công việc, phân công công việc cho từng cá nhân hoặc nhóm, theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện công việc, cung cấp hỗ trợ và động viên cho nhân viên.

cách quản lý công việc hiệu quả

Mục tiêu cụ thể của quản lý thực hiện công việc là:

 • Đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng tiến độ, đáp ứng các yêu cầu chất lượng và đạt được các mục tiêu đề ra.
 • Tăng năng suất và hiệu quả công việc, giúp doanh nghiệp phát hiện và loại bỏ các lãng phí, iết kiệm chi phí và nâng cao lợi nhuận.
 • Nâng cao năng lực của nhân viên.

Quản lý thực hiện công việc đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả công việc của doanh nghiệp. Một quá trình quản lý thực hiện công việc hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đề ra, tăng năng suất và hiệu quả công việc, đồng thời nâng cao năng lực của nhân viên.

2. Vai trò của quản lý thực hiện công việc

2.1 Vai trò của quản lý thực hiện công việc đối với tổ chức

Quản lý thực hiện công việc là một trong những chức năng quan trọng nhất của quản lý, có vai trò to lớn đối với sự phát triển của tổ chức. Đối với tổ chức, quản lý công việc có những vai trò sau:

 • Quản lý công việc giúp xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, nguồn lực cần thiết cho quá trình thực hiện công việc. Từ đó, nhà quản lý có thể giám sát, điều phối và đánh giá quá trình thực hiện công việc của nhân viên, đảm bảo công việc được thực hiện đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao.
 • Gia tăng hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực: Quản lý công việc giúp nhà quản lý nắm bắt được năng lực, trình độ của từng nhân viên, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Quản lý công việc cũng giúp nhà quản lý phát hiện và phát huy nhân tố tích cực, kịp thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế của nhân viên.
 • Cung cấp căn cứ cho công tác đánh giá nhân viên: Kết quả đánh giá thực hiện công việc là căn cứ quan trọng để nhà quản lý đánh giá năng lực, hiệu quả làm việc của nhân viên. Từ đó, nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định về nhân sự như khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, thăng tiến,…
 • Cải tiến bộ máy vận hành của tổ chức: Quản lý thực hiện công việc giúp nhà quản lý nhìn nhận được toàn bộ quá trình thực hiện công việc và đo lường được mức độ hiệu quả của công tác quản trị. Từ đó, nhà quản lý có thể đưa ra các giải pháp cải tiến bộ máy vận hành của tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.

2.2 Vai trò của quản lý công việc đối với nhân viên

Quản lý thực hiện công việc cũng có vai trò quan trọng đối với nhân viên. Đối với nhân viên, quản lý công việc có những vai trò sau:

 • Quản lý thực hiện công việc giúp nhân viên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong tổ chức, từ đó có định hướng và động lực để hoàn thành công việc.
 • Hỗ trợ nhân viên thực hiện công việc: Quản lý thực hiện công việc còn giúp nhân viên xác định được mục tiêu, kế hoạch thực hiện công việc. Đồng thời, nhà quản lý cũng có thể hỗ trợ nhân viên trong quá trình thực hiện công việc, giúp nhân viên cải thiện kết quả và hiệu suất làm việc.
 • Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên: Kết quả đánh giá thực hiện công việc giúp nhân viên nhận được sự công nhận và phản hồi từ nhà quản lý. Điều này giúp nhân viên có động lực để phát triển bản thân và hoàn thành tốt công việc.

Nhìn chung, quản lý thực hiện công việc là một hoạt động quan trọng, có vai trò to lớn đối với sự phát triển của tổ chức và nhân viên. Để quản lý công việc hiệu quả, nhà quản lý cần có các kỹ năng và kiến thức cần thiết, đồng thời cần có thái độ công bằng, khách quan và tinh thần trách nhiệm cao.

3. Quy trình quản lý công việc từ A-Z cho doanh nghiệp

3.1 Xác định Mục Tiêu và Phạm Vi Công Việc

Xác định Mục Tiêu

Quá trình quản lý thực hiện công việc bắt đầu với việc đặt ra mục tiêu, một cột mốc quan trọng định hình hướng phát triển của doanh nghiệp. Mục tiêu cần được thiết lập theo nguyên tắc SMART, tức là cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, liên quan và có thời hạn. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi nỗ lực hướng về hướng mục tiêu chung và đồng thuận với chiến lược toàn cầu của tổ chức.

Mục tiêu SMART là mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, có liên quan và có thời hạn. Khung SMART là một cách hữu ích để đặt mục tiêu vì nó đảm bảo rằng mục tiêu của bạn là tập trung và thực tế.

Dưới đây là năm yếu tố của mục tiêu SMART:

 • Cụ thể (Specific): Mục tiêu của doanh nghiệp phải cụ thể và rõ ràng. Mục tiêu càng cụ thể càng tốt, khi đó các doanh nghiệp càng có nhiều khả năng đạt được mục tiêu của mình.
 • Có thể đo lường được (Measurable): Mục tiêu phải có thể đo lường được để các cấp quản lý có thể theo dõi tiến độ của mình và đảm bảo rằng doanh nghiệp đang đi đúng hướng.
 • Có thể đạt được (Achievable): Mục tiêu phải có thể đạt được và đầy thử thách nhưng thực tế. Nếu mục tiêu của doanh nghiệp quá khó, khi đó doanh nghiệp có thể dễ dàng nản lòng và bỏ cuộc.
 • Liên quan (Relevant): Mục tiêu của phải liên quan đến mục tiêu chung của tổ chức. Nếu mục tiêu của doanh nghiệp không liên quan, tập thể sẽ cảm thấy không phù hợp và ít có khả năng đạt được mục tiêu hơn.
 • Có thời hạn (Timebound): Mục tiêu của phải có thời hạn cụ thể để doanh nghiệp có thể cảm thấy cấp bách và tập trung vào việc đạt được mục tiêu của tổ chức.

Xác định Phạm Vi Công Việc

Việc xác định phạm vi công việc không chỉ là việc đặt ra câu hỏi “Làm gì để đạt được mục tiêu?”, mà còn là quá trình chi tiết hóa và phân chia công việc thành các nhiệm vụ cụ thể. Điều này giúp tạo ra sự rõ ràng về những gì cần thực hiện để đạt được mục tiêu, đồng thời tăng khả năng quản lý và giảm rủi ro trong quá trình thực hiện.

3.2 Lập Kế Hoạch Thực Hiện

Phân Chia Công Việc

Tính cụ thể của công việc đòi hỏi sự tổ chức và phân chia công việc thành các nhiệm vụ nhỏ, chi tiết. Điều này không chỉ tăng tính quản lý được mà còn giúp định rõ trách nhiệm của từng cá nhân. Quá trình này còn đòi hỏi sự công bằng trong việc phân công nhiệm vụ và xác định rõ người phụ trách.

Ước Tính Thời Gian và Nguồn Lực

Việc ước tính thời gian và nguồn lực là một bước quan trọng để đảm bảo kế hoạch thực hiện công việc không chỉ linh hoạt mà còn thực tế. Bằng cách ước lượng thời gian cần thiết và nguồn lực, doanh nghiệp có thể lập kế hoạch một cách hiệu quả và ngăn chặn tình trạng thiếu nguồn lực.

Lập Lịch Trình Thực Hiện

Lập lịch trình chi tiết cho toàn bộ công việc là một cơ sở cho sự tổ chức và quản lý. Điều này không chỉ giúp quản lý tiến độ một cách có hệ thống mà còn xác định mốc thời gian quan trọng. Ngoài ra, việc lập kế hoạch dự phòng cho các rủi ro có thể xuất hiện là quan trọng để duy trì tính linh hoạt.

3.3 Giao Nhiệm Vụ và Phân Công Trách Nhiệm

Giao Nhiệm Vụ

Giao nhiệm vụ không chỉ là việc chuyển giao công việc cho nhân viên mà còn là quá trình đảm bảo rằng họ hiểu rõ công việc cần thực hiện. Sự cụ thể trong việc giao nhiệm vụ đặt ra yêu cầu về việc cung cấp đầy đủ thông tin và hướng dẫn, đảm bảo rằng người thực hiện có đủ kiến thức và kỹ năng để hoàn thành công việc.

Phân Công Trách Nhiệm

Phân công trách nhiệm là quá trình xác định rõ ai sẽ chịu trách nhiệm cho từng phần công việc. Điều này không chỉ tạo ra trách nhiệm cá nhân mà còn xác định người chịu trách nhiệm cho kết quả của từng nhiệm vụ. Điều này giúp tăng tính minh bạch và tạo đà cho sự đo lường hiệu suất cá nhân.

3.4 Theo Dõi và Giám Sát Tiến Độ

Theo Dõi Tiến Độ

Quá trình theo dõi tiến độ đòi hỏi sự chặt chẽ và liên tục. Quản lý cần duy trì sự sát sao để đảm bảo rằng công việc đang diễn ra theo kế hoạch và có thể thực hiện các điều chỉnh nhanh chóng nếu cần thiết.

Giám Sát Hiệu Quả Thực Hiện

Đánh giá hiệu quả thực hiện từng nhiệm vụ không chỉ là việc kiểm tra tiến độ mà còn là quá trình đánh giá chất lượng công việc. So sánh kết quả thực tế với mục tiêu đề ra giúp xác định những điểm mạnh và điểm yếu, tạo ra cơ hội để cải thiện.

3.5 Đánh Giá Kết Quả và Điều Chỉnh Khi Cần Thiết

Đánh Giá Kết Quả

Quá trình đánh giá kết quả là cơ hội để đánh giá toàn diện công việc sau khi hoàn thành. So sánh kết quả thực tế với mục tiêu đề ra giúp xác định những điểm mạnh và điểm yếu của quy trình quản lý thực hiện công việc.

Điều Chỉnh Quy Trình

Dựa trên đánh giá, quy trình quản lý thực hiện cần được điều chỉnh để phản ánh những học được từ dự án. Cập nhật quy trình là cách đảm bảo tính linh hoạt và sẵn sàng đối mặt với thách thức từ môi trường kinh doanh thay đổi.

Quy trình quản lý thực hiện công việc có thể mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Nâng cao hiệu suất và năng suất làm việc.
 • Cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
 • Giảm thiểu sai sót và rủi ro trong quá trình thực hiện công việc.
 • Tăng cường sự phối hợp và hợp tác giữa các bộ phận.
 • Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả.

Lưu ý:

 • Quy trình cần được xây dựng dựa trên thực tế hoạt động của doanh nghiệp và phù hợp với năng lực của nhân viên.
 • Sự tham gia tích cực của nhân viên trong quá trình xây dựng và áp dụng quy trình là quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả.
 • Doanh nghiệp cần thường xuyên đánh giá và cập nhật quy trình để phù hợp với tình hình thực tế và môi trường kinh doanh thay đổi.

Chia sẻ

Bài viết liên quan:

Công nghệ

Giới thiệu phần mềm xử lý hoá đơn điện tử đầu vào tự động ARITO INVOICE

Bạn đang đau đầu với việc xử lý xếp hóa đơn đầu vào chờ ghi sổ. Bạn tốn nhiều thời gian cho việc xử lý thủ công hóa đơn điện tử. Bạn cảm thấy nhàm chán vì phải lặp đi lặp lại nhiều lần các thao tác để chuyển hóa đơn đầu vào của nhà cung cấp qua chứng từ kế toán. Bạn lo lắng vì có thể có sai sót trong quá trình nhập liệu hóa đơn đầu vào. Bạn đang rất cần một giải pháp để có thể xử lý tự động, nhanh gọn, chính xác dữ liệu

biên bản hủy hóa đơn
Tin trong ngành

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn theo chuẩn thông tư 78 mới nhất

Khi gặp sai sót về thông tin hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp cần thực hiện hủy hóa đơn điện tử. Mặc dù không bắt buộc, việc lập biên bản hủy hóa đơn điện tử vẫn được khuyến nghị để đảm bảo sự thống nhất giữa các bên. Bài viết này từ Arito sẽ cung cấp thông tin về mẫu biên bản hủy hóa đơn theo Thông tư 78 mới nhất. 1. Tổng quan về hủy hóa đơn 1.1. Hủy hóa đơn là gì? Hủy hóa đơn, theo khoản 10 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, được định

tài sản cố định là gì
Tin trong ngành

Tài sản cố định là gì? Phân loại và điều kiện ghi nhận TSCĐ

Tài sản cố định là một phần không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài chính và hoạt động kinh doanh hàng ngày. Tuy nhiên, khái niệm này thường gây ra nhiều hiểu lầm và thắc mắc cho những người mới bắt đầu hoặc người không chuyên trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Để hiểu rõ hơn về tài sản cố định và tầm quan trọng của nó đối với doanh nghiệp, hãy cùng ARITO đi vào khám phá khái niệm này và những điều cần biết liên quan đến

chi phí bán hàng
Tin trong ngành

Chi phí bán hàng là gì? Bao gồm những gì và những điều nên lưu ý

Trong hoạt động kinh doanh, chi phí bán hàng là một yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp. Việc hiểu rõ và quản lý tốt chi phí bán hàng không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.  Trong bài viết này, ARITO sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về chi phí bán hàng, bao gồm các thành phần cấu thành và những điểm cần lưu ý trong quá trình hạch toán và kiểm soát.  1. Chi

Arito sẽ liên hệ lại quý Anh/Chị ngay!